Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

O Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, με
αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας στις 28 Σεπτεμβρίου, σε δήλωσή του
αναφέρει τα ακόλουθα:
«Στον Πειραιά, που σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Xinhua-Baltic International Shipping
Centre Development Index (ISCDI) βρίσκεται στην όγδοη θέση, μεταξύ των δέκα κορυφαίων
πόλεων λιμένων, χτυπάει η καρδιά της ισχυρότερης ναυτιλίας.
Της ναυτιλίας των Ελλήνων που, ως παγκόσμιος ηγέτης του κλάδου, βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή πρωτοβουλιών, ώστε να υιοθετηθούν βιώσιμες πολιτικές προς όφελος της αειφόρου
ανάπτυξης, της προστασίας του πλανήτη και της εύρυθμης λειτουργίας του παγκόσμιου
οικοσυστήματος. Η ναυτιλία μας, παράλληλα, είναι αξιόπιστος εγγυητής για το παγκόσμιο
εμπόριο, το 90% του οποίου διακινείται δια θαλάσσης.
Έχουμε κάθε λόγο ως χώρα με μακραίωνη ναυτική παράδοση να διαφυλάξουμε ως κόρη
οφθαλμού τη ναυτιλία μας και το έμψυχο δυναμικό της, καλλιεργώντας παράλληλα τη ναυτική
συνείδηση, ώστε να μην χαθεί η τεχνογνωσία, αλλά και να καταστήσουμε γνωστή στο ευρύ
κοινό τη συμβολή της στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας και της δύναμης που εκπέμπει.
Μπορεί η Ελλάδα να είναι μια μικρή χώρα με μεγάλη ναυτιλία, αλλά η μεγάλη ναυτιλία είναι
αυτή που προστατεύει αυτή τη μικρή χώρα».