Έξι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Πειραιά

Με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη ορίστηκαν έξι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Πειραιά.

Με θητεία από 10-01-2024 έως 10-01-2025 έχουν οριστεί ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, με αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ο  Παναγιώτης Αβραμίδης  ως έμμισθος Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Ο Χαρουτιούν Μαρκαριάν , ως έμμισθος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας.

Με θητεία από 02-01-2024 έως 02-01-2025 έχουν οριστεί ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου, οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι με αρμοδιότητες ως εξής:

1. Η Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου, ως έμμισθη Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Ο Δημήτρης Καρύδης , ως έμμισθος Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

3. Ο Γρηγόρης Καψοκόλης , ως έμμισθος Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου.

4. Ο Παναγιώτης Ρέππας , ως άμισθος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Επίσης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ορίστηκε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου.