Κορκίδης: Το εαρινό «Ευρωβαρόμετρο» βρίσκει τον Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος των ΜμΕ στην ΕΕ-27 σε επίπεδα ύφεσης

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης ενημέρωσε τα μέλη του Επιμελητηρίου για την παρουσίαση που έγινε στις 30 Απριλίου στις Βρυξέλλες, από την ευρωπαϊκή οργάνωση SMEunited σχετικά με την εαρινή έκδοση του 2024 που αφορά στον Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος και του «Βαρομέτρου των ΜμΕ», δείχνοντας μια εικόνα ύφεσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος υποχώρησε στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά στις 66,8 μονάδες, πέφτοντας κάτω από τη βασική γραμμή των 70, υποδεικνύοντας ότι οι ΜμΕ βρίσκονται σε ύφεση.

Στον ευρωπαϊκό Νότο η κατάσταση είναι καλύτερη και παρά τη μείωση στις 71,2 μονάδες παρέμεινε πάνω από το όριο των 70. Ενώ η πτώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος παρατηρείται σε ολόκληρη την ΕΕ, παράγοντες όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι διακοπές στην αλυσίδα εφοδιασμού και η μειωμένη διεθνής ανταγωνιστικότητα κάνουν την πτώση του επιχειρηματικού κλίματος πιο έντονη στον «βιομηχανοποιημένο» Βορρά σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό Νότο. Το βαρόμετρο της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπογραμμίζει την ανάπτυξη των ΜμΕ σε όλους τους τομείς. Παρά τη πτωτική συνολική κατάσταση και τις τιμές το φθινόπωρο του 2023, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των ΜμΕ παρέμειναν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η συνολική κατάσταση για το φθινόπωρο του 2023 αποδείχθηκε χειρότερη από το αναμενόμενο, επηρεασμένη από γεωπολιτικές εντάσεις, αυστηρές νομισματικές πολιτικές και μειωμένη κερδοφορία.  Ωστόσο, η πτώση της συνολικής κατάστασης δεν αντικατοπτρίστηκε σαφώς στον κύκλο εργασιών των ΜμΕ, καθώς η αναμενόμενη αρνητική εξέλιξη του κύκλου εργασιών δεν επετεύχθη. Όσον αφορά τις προσδοκίες για το τρέχον πρώτο εξάμηνο του 2024 εκτιμάται πως η κατάσταση θα παραμένει ζοφερή καθώς τα υψηλά επιτόκια και οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να επιδεινώνουν τη συνολική κατάσταση των ΜμΕ. Οι αυξήσεις των μισθών αυξάνουν το κόστος, ασκώντας πίεση στις ΜμΕ να αυξήσουν τις τιμές, ιδιαίτερα στους τομείς των υπηρεσιών έντασης εργασίας.

Τα υψηλά επιτόκια έχουν έντονο αντίκτυπο στον κατασκευαστικό τομέα, όπου ο τζίρος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω λόγω του υψηλού κόστους των στεγαστικών δανείων. Οι προσδοκίες για την απασχόληση υποδηλώνουν μια ελαφρά χαλάρωση των αγορών εργασίας καθώς οι ΜμΕ προσαρμόζουν το εργατικό δυναμικό τους στην τάση στασιμότητας του κύκλου εργασιών. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ΜμΕ είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία πολιτικής για την ενίσχυση των ΜμΕ της Ευρώπης. Το πρωτόγνωρο είναι πως ίσως για πρώτη φορά, τουλάχιστον σε επιχειρηματικό κλίμα, ο αδύναμος Νότος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τον ισχυρό Βορρά της ΕΕ των 27.

 

Ευχές σε όλους, Καλή Ανάσταση!

Βασίλης Κορκίδης