ΝΔ: fake news από τον ΣΥΡΙΖΑ

Τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις προσλήψεις αποκαλύπτει σύμφωνα με ανακοίνωσή της η ΝΔ:

Ήδη αποδείξαμε την περίοδο 2019-2023 ότι τηρώντας τον κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε
αποχώρηση, υπήρξε αύξηση προσωπικού στους κρίσιμους τομείς της υγείας, της παιδείας, της
ασφάλειας και της άμυνας.
Τα στοιχεία προκύπτουν και επιβεβαιώνονται από το μητρώο της απογραφής Ανθρώπινου
Δυναμικού του Υπ. Εσωτερικών.
Ουσιαστικά, αναδιανέμοντας το προσωπικό σε τομείς που έχουν περισσότερη ανάγκη κάναμε
περισσότερες και στοχευμένες προσλήψεις κατά την περίοδο 2019-2023 ενισχύοντας
έμπρακτα τη δημόσια υγεία, το δημόσιο σχολείο και την ασφάλεια, κάνοντας 28.500 μόνιμες
προσλήψεις πχ στην παιδεία για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.
Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για πρόσθετες προσλήψεις αδιακρίτως και χωρίς καμία στόχευση, εμείς εφαρμόζουμε μια συνετή, δίκαιη και αποτελεσματική πολιτική προσλήψεων στο Δημόσιο που δεν επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά και ταυτόχρονα καλύπτει σημαντικά κενά στους πιο κρίσιμους κλάδους που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.
Αξιοποιούμε, επίσης, την ψηφιοποίηση του κράτους που σημείωσε άλματα την περασμένη
τετραετία ώστε με την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την απελευθέρωση ανθρωπίνων
πόρων από υπηρεσίες που έως πρότινος παρέχονταν χειρωνακτικά να αξιοποιούμε δημόσιους
υπαλλήλους σε άλλες πιο σημαντικές και αναγκαίες υπηρεσίες του κράτους.
Έτσι καταφέραμε να προσθέτουμε έμψυχο δυναμικό σε δημόσιους τομείς που έχουν ανάγκη.
Έτσι, θα συνεχίσουμε και στην επόμενη τετραετία με προτεραιοποίηση της υγείας.

Υγεία
Ιούνιος 2019: 100.308 υγειονομικοί
Δεκέμβριος 2022: 107.676 υγειονομικοί
Καθαρή αύξηση +7.368 (+7,3%)
Παιδεία

Ιούνιος 2019: 163.741 εκπαιδευτικοί
Δεκέμβριος 2022: 181.038 εκπαιδευτικοί
Καθαρή αύξηση +17.297 (+10,6%)
Ασφάλεια (ΕΛΑΣ, πυροσβεστική, λιμενικό)
Ιούνιος 2019: 74.497 αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί
Δεκέμβριος 2022: 78.663 αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί
Καθαρή αύξηση +4.166 (+5,6%)
Ένοπλες δυνάμεις
Ιούνιος 2019: 80.358 στρατιωτικοί
Δεκέμβριος 2022: 85.403 στρατιωτικοί
Καθαρή αύξηση +5.045 (+6,3%)
Αυτή η σημαντική αύξηση στους πλέον κρίσιμους τομείς που απασχολούν τους πολίτες, έχει
συμβεί με εσωτερική ανακατανομή προτεραιοτήτων και προσλήψεων και δεν έχει επιβαρύνει
τον συνολικό αριθμό δημοσίων υπαλλήλων στον στενό δημόσιο τομέα, ο οποίος μάλιστα έχει
σημειώσει και μια μικρή μείωση κατά 0,5% συγκριτικά με το 2019. Η Νέα Δημοκρατία
υπηρετεί μια πολύ πιο αποτελεσματική πολιτική προσλήψεων στο Δημόσιο που:
Α. Δεν διογκώνει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων
Β. Ενισχύει τους πλέον ευαίσθητους τομείς με πρόσθετο προσωπικό.
Γ. Στηρίζεται στην αρχή «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση».
Δ. Καταρρίπτει το αφήγημα ΣΥΡΙΖΑ περί απαξίωσης της δημόσιας υγείας και παιδείας.