ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Κ. Πιερρακάκης: Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα power pass – Τον Ιούλιο ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησς στο κινητό! οδήγησης

Εντός Ιουλίου η αστυνομική ταυτότητα, αλλά και το δίπλωμα οδήγησης, «περνάνε» στο κινητό σε μια εφαρμογή τύπου wallet, ενώ την...

Πως εκδίδονται ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας

H έκδοση γίνεται από την ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης govgr Πιστοποιητικά Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό γέννησης Πιστοποιητικό ιθαγένειας...