ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ολη η εγκύκλιος για τη ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ – Τι ισχύει για τους μισθούς και τα ωράρια

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ...