Άρθρο προέδρου ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη: Οι αυξήσεις σε εργοδοσία και μισθοδοσία

Αξιοποιώντας την δυναμική της «κυκλικότητας» στην οικονομία, νέα ώθηση μέσω της επικείμενης αύξησης του κατώτατου μισθού επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση η οποία έχει προσδιορίσει τον χρονικό ορίζοντα, αλλά και τα βήματα που θα γίνουν μέχρις της τελικής ανακοίνωσης στο υπουργικό συμβούλιο από τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας. Επισημαίνεται ότι στη πρόσφατη συνέντευξη του ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την στήριξη των εισοδημάτων, επιβεβαίωσε ότι την 1η Απριλίου, νωρίτερα από πέρυσι, θα αυξηθεί και πάλι ο κατώτατος μισθός, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό, ένα μήνα νωρίτερα, δεν σχετίζεται με τις εκλογές, σε αντίθεση με την μετεκλογική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν σε 3-4 μονάδες σε βάθος τετραετίας, επιπλέον του 0,6% του 2023. Όσον αφορά στον χρονικό ορίζοντα αλλά και τα στάδια που θα επακολουθήσουν προβλέπεται ότι το αργότερο έως τέλος Ιανουαρίου θα γίνει η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης  προς εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς για την σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού.
Έως τις 3 Φεβρουαρίου θα γίνει η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης, ενώ έως τις 10 Φεβρουαρίου θα γίνει η διαβίβαση  του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση. Έως τις 20 Φεβρουαρίου θα γίνει η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων καθώς και της έκθεσης των φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη και ολοκλήρωση του Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης έως τις 28 Φεβρουαρίου.
Τέλος έως τις 10 Μαρτίου θα υποβληθεί  η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών. Στόχος είναι οι όποιες αποφάσεις να οδηγήσουν σε μια ενδεχομένως σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους. Η αναζήτηση μιας «ισορροπημένης λύσης » θα γίνει σταθμίζοντας τρεις παράγοντες: τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων και των επιστημονικών φορέων, που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία, τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και τις ανάγκες των εργαζομένων.
Ο επιχειρηματικός κόσμος παρά τις πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες της τελευταίας τριετίας όπου κυριάρχησαν τα προβλήματα από την πανδημία, τους ισχυρούς κλυδωνισμούς της εφοδιαστικής αλλά και από την διεθνή οικονομική κατάσταση και το ενεργειακό που διαμορφώθηκε υπό το κράτος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία έδειξε αξιοπρόσεκτη αντοχή. Η ανθεκτικότητα αυτή αντικατοπτρίζεται από την «σκληρή πραγματικότητα» των αριθμών. Προς τούτο αρκεί να ανατρέξουμε στα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ» που δείχνουν περισσότερες δουλειές και καλύτερες αμοιβές στην τριετία 2019-2022.
Εκ των στοιχείων αποτυπώνεται ξεκάθαρα η σημαντική αύξηση της απασχόλησης και των αποδοχών από την ετήσια έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος για το 2022 σε σχέση τόσο με την προηγούμενη χρονιά όσο και με το 2019, τελευταίο έτος πριν την πανδημία. Η έκθεση αποτυπώνει την εξέλιξη της μισθωτής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου) και καταγράφει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 13,3%, από 1.986.336 το 2019 σε 2.249.599 το 2022 και μάλιστα με μεγαλύτερη αύξηση για τις γυναίκες κατά 15,8%. Επίσης καταγράφεται αύξηση των μέσων μηνιαίων αποδοχών κατά 12,4%, ποσοστό που υπερβαίνει την άνοδο του πληθωρισμού που μεσολάβησε. Έχουμε λοιπόν βελτίωση των αποδοχών όχι μόνο στον κατώτατο μισθό, αλλά και στο σύνολο των εισοδηματικών κλιμακίων, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της ανάπτυξης της οικονομίας συνολικά και της αύξησης του κατώτατου μισθού ειδικότερα.
Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν την Eurostat, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ΕΕ όσον αφορά την μείωση της ανεργίας μεταξύ 2019-2022, τόσο στο σύνολο του πληθυσμού κατά -30,3%, όσο και στις γυναίκες κατά -28,8% με τον ρυθμό μείωσης να είναι μάλιστα τριπλάσιος των αντίστοιχων ευρωπαϊκών μέσων όρων. Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές διαμορφώθηκαν το 2022 σε 1.176,5 ευρώ έναντι 1.046,3 ευρώ το 2019.
Επισημαίνεται ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 9,7 μονάδες την συγκεκριμένη περίοδο και συνεπώς η αύξηση των μέσων μηνιαίων αμοιβών κατά 12,4 % υπερβαίνει την άνοδο του γενικού επιπέδου τιμών. Η θετική εικόνα είναι εμφανής σε όλο το εύρος των μισθολογικών κλιμακίων γενικά και ειδικότερα στο κλιμάκιο του κατώτατου μισθού. Ειδικότερα αποτυπώνεται η θετική επίδραση της διπλής αύξησης του κατώτατου μισθού που έγινε πέρυσι. Το πλήθος των εργαζομένων που εντάσσονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια έως 700 ευρώ το μήνα μειώθηκε το 2022 κατά 269.512 άτομα σε σχέση με το 2021. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η μείωση κατά 17,2% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης που λαμβάνουν λιγότερα από 500 ευρώ.
Ως γνωστό, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2022 από 650 σε 663 ευρώ και την 1η Μαΐου 2022 από 663 σε 713 ευρώ. Αντίστοιχα αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι που εντάσσονται σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια πάνω από τα 700 ευρώ. Ειδικότερα, σε σχέση με το 2021 αυξήθηκαν κατά 39,6 % % οι εργαζόμενοι με αποδοχές από 701-1000 ευρώ το μήνα, ενώ σε σχέση με το 2019 η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων υπερβαίνει το 60 %. Παράλληλα όμως, σε σχέση με το 2019 αυξήθηκε κατά 23 % με επιπλέον 167.993 ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ.
Δηλαδή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων δεν παρατηρείται μόνο στα εισοδηματικά κλιμάκια που βρίσκονται κοντά στον κατώτατο μισθό κάτι που είναι αναμενόμενο μετά την διπλή αύξηση, αλλά επεκτείνεται και στα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια. Λόγω της ανάπτυξης και των θετικών προοπτικών της οικονομίας περισσότεροι εργαζόμενοι είναι σε θέση να ζητούν αμοιβές σημαντικά ανώτερες των κατώτατων και περισσότερες επιχειρήσεις είναι σε θέση να τις δώσουν.
Το 2022 κατέθεσαν ετήσιο πίνακα προσωπικού 29.680 περισσότερες επιχειρήσεις αύξηση +11,2% σε σχέση με το 2019 και 3.084 περισσότερες σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2022 ήταν 294.892, έναντι 291.808 το 2021 και 265.212 το 2019. Δεν πρέπει στην παρούσα περίοδο, η οποία επι της ουσίας είναι προεκλογική, να αγνοήσουμε τα θετικά πρόσημα που έχουν καταγραφεί, ενώ τα πολιτικά κόμματα δεν θα πρέπει να επιδοθούν σε πλειοδοτικές προτάσεις οι οποίες μπορεί να ακούγονται ενδιαφέρουσες αλλά ενδεχομένως δεν λαμβάνουν υπόψη τις αντοχές των επιχειρήσεων που καλούνται όχι μόνο να διατηρήσουν, αλλά και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που βελτιώνεται διαρκώς οι ισορροπημένες αυξήσεις εργοδοσίας και μισθοδοσίας θα συνεχίσουν να προσφέρουν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *