Δόθηκε παράταση στις φορολογικές δηλώσεις

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος
Βεσυρόπουλος, παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 15.00, η προθεσμία για την
υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών και
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των οποίων το
φορολογικό έτος λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2022.
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει
έως τις 31 Ιουλίου.
Η Κυβέρνηση, ασκώντας σταθερά μια φορολογική πολιτική με κοινωνικό και αναπτυξιακό
πρόσημο, παρατείνει το χρονικό περιθώριο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος, προκειμένου να διευκολύνει όλους τους Έλληνες πολίτες για να είναι συνεπείς
στις υποχρεώσεις τους.