Ενισχύεται η συνεργασία RAYTHEON – INTRACOM DEFENSE στο πρόγραμμα του αντιπυραυλικού συστήματος RAM

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) ανακοινώνει την
ανάθεση νέου έργου από τη RAYTHEON TECHNOLOGIES, για την παραγωγή
ηλεκτρονικών μονάδων στο πλαίσιο υποστήριξης και συντήρησης του αντιπυραυλικού
συστήματος επιφανείας-αέρος RAM (Rolling Airframe Missile).
Η νέα σύμβαση, ύψους 4,16 εκατομμυρίων USD, αποτελεί επέκταση της μακροχρόνιας
επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών και εδραιώνει τη θέση της IDE ως
βασικού προμηθευτή στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού της RAYTHEON
TECHNOLOGIES.

# # #

Σχετικά με την IDE
Η INTRACOM DEFENSE (IDE), είναι μια καταξιωμένη ελληνική εταιρεία στον χώρο των
Αμυντικών συστημάτων με αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα. Η IDE χρησιμοποιεί
τεχνολογίες αιχμής στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων στους
τομείς των ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων, τακτικών συστημάτων επικοινωνιών
και πληροφοριών, ολοκληρωμένων λύσεων επιτήρησης, υβριδικών συστημάτων
ηλεκτρικής ενέργειας και μη επανδρωμένων συστημάτων.
Η IDE συγκαταλέγεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του NATO, συμμετέχει σε
διεθνή προγράμματα και έχει επιτύχει να ηγείται σε ευρωπαϊκά έργα χρηματοδοτούμενα
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Η εξωστρέφεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα που
χαρακτηρίζουν την εταιρεία τεκμηριώνονται με όλα τα έγκυρα διεθνή πιστοποιητικά και
τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της.