Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Tην Τετάρτη 16-3-2022 και ώρα 16:30 σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού – Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και τη με αρ.643 εγκύκλιο, με Α.Π 69472/24.9.2021 (ΑΔΑ:Ψ3846ΜΤΛ6-0Π5) του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποχρεωτική αναμόρφωση στοχοθεσίας του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 4ο τρίμηνο έτους 2021, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως 31/12/2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

3. Λήψη απόφασης ως προς την αυτοδίκαιη άρση ή την άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 30-1-1931 Π.Δ. – ΦΕΚ 31Α/10-2-1931 σε ακίνητα που βρίσκονται στο Ο.Τ. 29-30/Τ.21, επί της οδού Κανελλοπούλου (Θεσσαλονίκης), μεταξύ της παρακηφίσιας οδού και της οδού Ελ. Βενιζέλου, στο Ν. Φάληρο, του Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

4. Απένταξη από το Περιουσιολόγιο (Ε9) του Δήμου του ακινήτου επί των οδών Εφέσου 26 και Γέμελου προοριζόμενου για δημιουργία Παιδικού Σταθμού.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

5. Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους Αστέγους- FEANTSA, από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) και από τον Δήμο Πειραιά.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

6. Επιβολή προστίμου, για διαφημίσεις που είχαν τοποθετηθεί, υπό μορφή αφισών σε κολώνες φωτισμού ή οδοσήμανσης της πόλης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2057/24-7-2020 έκθεση ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας με αριθμό εγγραφής Σ/7/2020.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

7. Μετατόπιση – χωροθέτηση θέσης περιπτέρου, από την οδό Εθνάρχου Μακαρίου αρ.7 στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη αρ.134 & Βασιλέως Γεωργίου Α΄.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

8. Έγκριση επικαιροποίησης προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Πειραιά για τα έτη 2022-2023.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *