Κορκίδης: Η Πειραϊκή επιχειρηματικότητα δείχνει δυναμική και προοπτική

 

 

Ο επιχειρηματικός κόσμος του Πειραιά έδωσε «νικηφόρα μάχη» τα περασμένα χρόνια των κρίσεων αλλά και κατά την πρόσφατα επιτευχθείσα ανόρθωση της οικονομίας μέσα στην τελευταία τετραετία. Στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ., τα οποία έχει στη διάθεσή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, δημιουργούν αισιοδοξία για την πορεία του πειραϊκού επιχειρείν το 2023 καθώς ήδη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους το ισοζύγιο εγγραφών/διαγραφών διαμορφώνεται στη σχέση 4 προς 1 με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να ηγούνται με 180 νέες προς 37 διαγραφές ή διακοπές ή αλλαγή έδρας, τις εμπορικές επιχειρήσεις να ακολουθούν με 163 νέες προς 41 διαγραφές ή διακοπές ή αλλαγή έδρας, τις μεταποιητικές με 55 νέες προς 18 διαγραφές ή διακοπές ή αλλαγή έδρας και των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων με 12 νέες προς 1 διαγραφή ή διακοπή ή αλλαγή έδρας. Όλα αυτά βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι εάν θέλουμε τα προσεχή έτη θετικά πρόσημα στα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τόσο στον Πειραιά όσο και τον ευρύτερο Πειραϊκό χώρο, οφείλουμε να επενδύσουμε στην ναυτιλιακή καινοτομία που είναι τομέας έντασης κεφαλαίου και έντασης γνώσης, αλλά και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση του γνωσιακού επιπέδου του έμψυχου δυναμικού, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων σε ξηρά και θάλασσα πάνω στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την προσπάθεια της ναυτιλίας στο πεδίο της πράσινης μετάβασης. Στα θετικά της χρονιάς που διανύουμε το γεγονός της αναζωογόνησης των δύο μεγάλων ναυπηγικών μονάδων του Κόλπου της Ελευσίνας που δημιουργεί θετική τάση για την ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται γύρο από τον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα και όχι μόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας είναι εντάσεως εργασίας γεγονός που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις του cluster των ναυπηγοεπισκευών θα χρειαστούν εργατικά χέρια για να καλύψουν τις νέες ανάγκες. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ο ρόλος της αξιοποίησης στελεχών με υψηλή κατάρτιση καθώς τα νέα δεδομένα απατούν τέτοια στελέχη όχι μόνο για τον τομέα της ναυπηγοεπισκευής αλλά γενικότερα για την στήριξη των επιχειρήσεων του Πειραϊκού χώρου.

Το Ε.Β.Ε.Π. , που διατηρεί μεταξύ των κορυφαίων θεμάτων στην ατζέντα του την στήριξη της επιχειρηματικότητας, πρωτοπορώντας δημιούργησε μια  «γέφυρα» συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που στόχο έχει τη βελτίωση των δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχουν οι εργαζόμενοι σε αυτή την χρονική συγκυρία, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και οι χειρισμοί σύγχρονων μηχανημάτων, κυριαρχούν σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και την εφοδιαστική. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει από τις επιχειρήσεις για εκπαίδευση, αλλά και μετεκπαίδευση στελεχών τους, αποτελεί το γεγονός ότι, με αφορμή την ημερίδα, που συνδιοργάνωσαν το Ε.Β.Ε.Π. και το Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θέμα «Λιμάνια, Μεταφορές και Εφοδιαστική – Νέες Δεξιότητες και Σύγχρονη Βιωματική Εκπαίδευση», περισσότερες από 100 επιχειρήσεις εκδήλωσαν ενδιαφέρον, με τις περισσότερες εκ των οποίων να υπογράφουν, μετά το πέρας της ημερίδας, το σχετικό έγγραφο για να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό των προσομοιωτών που διαθέτει το Ε.Π.Α.Ν. και είναι εγκατεστημένοι σε χώρο του Επιμελητηρίου για την εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Έχω επισημάνει ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα αξιοποιεί τα δυνητικά πλεονεκτήματα του Πειραιά και, ιδιαίτερα, του ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή κατάρτιση όπως επίσης και το γεγονός ότι η γαλάζια οικονομία είναι συνυφασμένη με το μέλλον του Πειραϊκού επιχειρείν καθώς ο Πειραιάς θα αποτελέσει σημείο συνάντησης των παγκόσμιων παικτών του «θαλάσσιου πλούτου», γιατί τους ελκύει η έδρα της μεγαλύτερης ναυτιλίας στον κόσμο. Σε αυτό το «φόντο» οφείλω να υπενθυμίσω ότι υπό διερεύνηση, τόσο από την ελληνική, όσο και από την κινεζική πλευρά, βρίσκεται η δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης ενός «βιομηχανικού πάρκου», το οποίο θα αξιοποιήσει τη, γεωστρατηγικής σημασίας, θέση του λιμένα του Πειραιά για την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ κινεζικών και ελληνικών επιχειρήσεων, με βάση αυτά που διατυπώθηκαν σε πρόσφατη εκδήλωση, την οποία συνδιοργάνωσαν το Ε.Β.Ε.Π και η Ένωση Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας στην οποία έλαβε μέρος ο Πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα. Είναι προφανής η σημασία της ανάπτυξης ενός τέτοιου «πάρκου» καθώς, μια τέτοια εξέλιξη, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων του cluster των επιχειρήσεων που θα περιβάλει η «Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων», που βρίσκεται στα «σκαριά» ενώ, παράλληλα, θα θέσει σε τροχιά υλοποίησης σχεδιασμούς που άπτονται της γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας. Επισημαίνεται ότι τα επιχειρηματικά πάρκα μπορούν να προσφέρουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον και να προσθέσουν οικονομική αξία στο σύνολο της οικονομίας, παρέχοντας παράλληλα λύσεις σε θέματα χωροθέτησης, ως επί το πλείστον, μεταποιητικών επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του αστικού ιστού. Το Επιμελητήριο στέκεται αρωγό σε κάθε προσπάθεια ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που έχει υπό την «σκέπη του» προτάσσοντας εκείνα τα στοιχεία που η σύγχρονη οικονομική συγκυρία απαιτεί όχι μόνο για την επιβίωση των επιχειρήσεων αλλά για την ανάπτυξή τους.

Β. Κορκίδης