Live οι ανακοινώσεις Κεραμέως για τα σχολεία

δομών(24/08/2020)

Βάνα Παπαευαγγέλου

Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ

 

 

Ευρεία συζήτηση μεταξύ των μελών της υποεπιτροπής για την εκπαίδευση αλλά και στην ολομέλεια της επιτροπής μας. Η υποεπιτροπή για τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 8μελής και αποτελείται από παιδιάτρους-λοιμωξιολόγους και επιδημιολόγους.
Κύριο μέλημα: το άνοιγμα των σχολείων όλων των βαθμίδων με ασφάλεια για τα παιδιά, τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς αλλά και ολόκληρη τη κοινωνία
Οι αποφάσεις ελήφθησαν μετά από ανάλυση όλων των επιστημονικών και επιδημιολογικών δεδομένων που έχουμε στη διάθεση μας
Είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών τα επιστημονικά δεδομένα θα επανεξετάζονται συνεχώς.
Επίσης υπάρχει επαγρύπνηση των επιδημιολογικών δεδομένων με ενδεχόμενη τροποποίηση των οδηγιών τόσο σε τοπικό όσο και Εθνικό επίπεδο.
Με βάση την εμπειρία μας από το άνοιγμα των σχολείων την άνοιξη αλλά και τα βιβλιογραφικά δεδομένα από άλλες χώρες, πιστεύουμε ότι το άνοιγμα των σχολείων σε πλήρη σύνθεση με όλα τα παιδιά στη τάξη είναι απαραίτητο εκπαιδευτικά αλλά και ασφαλές εφόσον εφαρμοστούν αυξημένα μέτρα προφύλαξης.
Τονίζουμε τη λειτουργία του σχολείου σε σταθερές και κατά το δυνατόν περιορισμένες ομάδες.
Επέκταση, κατά το δυνατόν, της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου με στόχο την διευκόλυνση των γονέων αλλά και αποφυγή ανάγκης φροντίδας των παιδιών από παππούδες/γιαγιάδες
Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τα παιδιά νοσούν λιγότερο συχνά, εμφανίζουν ηπιότερη νόσο και πιθανά μεταδίδουν λιγότερο στο περιβάλλον τους.
Όμως σαφέστατα μπορούν να μεταδώσουν τη λοίμωξη.

Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020. Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69:422–426;  COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. Stockholm: ECDC; 2020.

Γνωρίζουμε ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων που παράγονται από το άτομο που έχει συμπτώματα αλλά και από άτομα που ενώ έχουν μολυνθεί δεν έχουν συμπτώματα (ασυμπτωματικά) ή άτομα που σε 1-2 ημέρες πρόκειται να  εκδηλώσουν συμπτώματα (προ-συμπτωματικά).  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768532; doi: 10.2217/fmb-2020-0112
Έτσι αποφασίστηκε η χρήση μάσκας στο σχολείο. Η μάσκα αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της μετάδοσης της COVID-19 λοίμωξης αφού όταν χρησιμοποιείται σωστά, προστατεύει τόσο το άτομο που την φορά όσο και τους άλλους.
o δημιουργεί φραγμό των σταγονιδίων που παράγουμεόταν μιλάμε, βήχουμε ή τραγουδάμε
o μας προστατεύει από τα σταγονίδια που παράγει αυτός που μας μιλάει και που ενδεχομένως να έχει μολυνθεί αλλά δεν έχει αναπτύξει συμπτώματα.
o Μας εμποδίζει να πιάνουμε τη μύτη και το στόμα μας
o Μας προστατεύει από άλλες ιώσεις του αναπνευστικού

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html#evidence-effectiveness

 

Με τη σωστή χρήση μάσκας στο σχολείο προστατεύονται όχι μόνο οι μαθητές και οι δάσκαλοι αλλά και οι ενήλικες της οικογένειας και ιδιαίτερα τα άτομα αυξημένου κινδύνου του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Η μάσκα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στις σχολικές αίθουσες, στους διαδρόμους του σχολείου και σε κάθε κλειστό χώρο. Κατά τη διάρκεια του φαγητού, του παιχνιδιού σε ανοικτό χώρο καθώς και κατά τη διάρκεια της άθλησης δεν συστήνεται η χρήση μάσκας.

https://www.healthychildren.org/English/healthissues/conditions/COVID-19/Pages/ClothFaceCoveringsforChildrenDuringCOVID-19.aspx

 

Η χρήση μάσκας είναι ασφαλής από παιδιά μεγαλύτερα των 2 ετών (AAP, CDC, ΕΠΕ)https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html

 

o Δεν μειώνει την είσοδο του οξυγόνου – δεν προκαλεί υποξυγοναιμία. Η υφασμάτινη μάσκα επιτρέπει την είσοδο του αέρα.
o Δεν μειώνει την ικανότητα του παιδιού να συγκεντρωθεί και να παρακολουθήσει το μάθημα.
o Δεν προκαλεί αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα. Τα μόρια του διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ μικρά, και διαπερνούν τους πόρους του υλικού της μάσκας.
o Η μάσκα δεν επηρεάζει τη λειτουργία του και την ανάπτυξη του πνεύμονα
o Δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η χρήση της μάσκας πρέπει να αποφεύγεται μόνο από μικρή ομάδα παιδιών με συγκεκριμένα νοσήματα, όπως σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια, γνωσιακή ή συμπεριφεριολογικήδιαταραχή, σοβαρό νευρολογικό ή άλλο νόσημα που εμποδίζει το παιδί να αφαιρέσει μόνο του τη μάσκα. Αντί μάσκας σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφανής ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα, ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις  που είναι απαραίτητη η χειλεο-ανάγνωση.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί τις πρώτες εβδομάδες της νέας σχολικής χρονιάς στην εκπαίδευση όλων των μαθητών στη σωστή χρήση μάσκας αλλά και στους κανόνες υγιεινής των χεριών αλλά και αναπνευστικής υγιεινής (διαχείριση βήχα και πταρμού).
Θα δοθούν οδηγίες στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για τη σωστή χρήση της μάσκας. Επίσης, όπως ήδη ειπώθηκε από την Υπουργό, θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια του ΕΟΔΥ έντυπο υλικό αλλά και βίντεο ώστε να εκπαιδευτούν τα παιδιά όλων των βαθμίδων.

 

Ειδικότερα για τα μικρότερα παιδιά < 10 ετών
o Θεωρούμε ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς μεδεδομένη τη συνέχιση της πανδημίας, αποτελεί τη πλέον κατάλληλη στιγμή εισαγωγής της χρήσης της μάσκας στη καθημερινότητας μας. Οι πρώτες εβδομάδες θα αποτελέσουν σημαντικό εκπαιδευτικό παράθυρο για τις ηλικίες αυτές.
o Τα νήπια και μικρά παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα από εμάς τους ενήλικες και αφομοιώνουν πρακτικές οδηγίες.
o Η πανδημία γρίπης Α πριν λίγα χρόνια, μας το έδειξε: είναι οι πρώτοι πολίτες της χώρας που έμαθαν την αναπνευστική υγιεινή
o Επικεντρώνουμε τη προσπάθεια μας στο όφελος που θα έχουν τα παιδιά από αυτή την εκπαίδευση. Θα αποκτήσουν μια σημαντική δεξιότητα που θα τους χρειαστεί τόσο μέσα στο σχολείο όσο και εκτός αυτού
o Ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των εκπαιδευτικώνοι οποίοι με τα κατάλληλα εργαλεία θα αποτελέσουν τον απαραίτητο συνδετικό κρίκο -Τα μικρά παιδιά ακολουθούν τις οδηγίες των δασκάλων τους πιστά
o Τα μικρότερα παιδιά το φθινόπωρο αλλά και τους χειμερινούς μήνες νοσούν συχνά από άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Η χρήση της μάσκας θα μειώσει τη μετάδοση και αυτών και συνεπώς την αναστάτωση στα σχολεία και την επιβάρυνση του συστήματος υγείας γενικότερα.

https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2.  

Επιπλέον χρήσιμα links

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *