Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται…

Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, λέει ο λαός μας…Προσεχώς περισσότερα από το μεγάλο λιμάνι…