Ο Πύργος στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

PYRGOS PIREA, DIMAND, 10DEC2021

Tην Τετάρτη 9-3-2022 και ώρα 16:30 σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού – Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και τη με αρ.643 εγκύκλιο, με Α.Π 69472/24.9.2021 (ΑΔΑ:Ψ3846ΜΤΛ6-0Π5) του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων: 21η/6-10-2021, 22ης/26-10-2021, 23ης/3-11-2021,
23η Συνεχιζ./8-11-2021, 24η/24-11-2021, 25η/24-11-2021, 27η/1-12-2021, 28η/15-12-2021 & 29η/15-12-2021.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (2η).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

2. Έγκριση παροχής ή μη της συναίνεσης για την εκχώρηση, ενεχυρίαση ή άλλως μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεων της Α.Ε.Ε.Σ με την επωνυμία PIRAEUS TOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ στο πλαίσιο σκοπούμενης χρηματοδότησης της εταιρείας από την ALPHA BANK.
Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

3. Συζήτηση για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *