Πότε εκλέγεται νέος Πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

Θέμα: Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής.

Συνεδριάζει στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024
και ώρα 15:00 σε ειδική, δια ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα Ημερήσιας
Διάταξης “Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής
Επιτροπής”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4,6 και 8 του Ν. 5056/2023, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 5079/άρθρο 92. Φαβορί για τη θέση προέδρου είναι ο Αλέξανδρος Τζεφεράκος.