Συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 11/ 6 στις 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά με τα εξής Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: «Πρόταση οριστικοποίησης των όρων της παραχώρησης του ημιτελούς κτιρίου της πρώην Ραλλείου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για κατασκευή δικαστηρίων με βάσει την υπ’ αρ. 1205/27-3-2018 απόφαση του Δε/ΤΑΧΔΙΚ»

ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2018».

ΘΕΜΑ 3ο: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022

Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟ.∆.Ε.Π.Α.Π.) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) έτους 2018».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση προϋπολογισμού των Ειδικώς Αναγνωρισμένων Φιλανθρωπικών Σωματείων (Ν.Π.Ι.Δ) α) του Πειραϊκού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων “Πε.Σ.Κ.Α” & β) του  Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με  Ειδικές Ανάγκες “Η ΑΡΓΩ”».

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του για σύσταση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Πειραιώς, ως συμβουλευτικού οργάνου της Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς Α.Ε., επί θεμάτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες του Λιμένα Πειραιώς και της ευρύτερης περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς Α.Ε., καθώς και επί θεμάτων για την ανάπτυξη του Λιμένα Πειραιώς».

ΘΕΜΑ 8ο: «Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την επεξεργασία των αιτήσεων εγγραφής των βρεφών και νηπίων βάσει μορίων , σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/17 ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τεύχος Β΄ και την 241/18 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στον ΕΟΕΣ “ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ”, β) υπογραφής της σύμβασης μεταξύ των μελών του ΕΟΕΣ, γ) του καταστατικού του ΕΟΕΣ “ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ”, δ) του ορισμού εκπροσώπων & ε) της οικονομικής συμμετοχής του Δ. Πειραιά με το ποσό των 12.000 € ετησίως».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης εκπόνησης της Περιβαλλοντικής  Μελέτης για το κοιμητήριο “Αναστάσεως Πειραιά” κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως 31/12/2018».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος του συμβατικού αντικειμένου: «Εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για την προβολή της περιοχής του Δήμου Πειραιά, ως τουριστικού προορισμού, στα social media»  που αφορά στο «3ο παραδοτέο, σχετικά με την  διμηνιαία αναφορά προόδου υπηρεσιών 2ου διμήνου»  τουριστικής προβολής του Πειραιά στα  social media».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή της υπηρεσίας που αφορά στην παράθεση ενός διαλείμματος καφέ και ενός γεύματος (μπουφέ) στους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: ” BLUegrowth cities in ACTion ”».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για “Εργασίες υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πειραιά έτους 2015”».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, από 25-26/6/2018, στο Λεωνίδιο και στο Άστρος Αρκαδίας, προκειμένου να παραστούν στις 2 Ημέρες Καριέρας και στα Θεματικά Εργαστήρια για το έργο: “NEETS ON BOARD”, που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) περιόδου 2014-2020 και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 914,64 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή μετάβασης αεροπορικώς, μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στις Βρυξέλλες από τις 16/5/2018 έως και τις 17/5/2018, για τη συμμετοχή α) σε συνάντηση με τις ενδιαφερόμενες περιοχές/περιφέρειες σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες για τη γαλάζια ανάπτυξη που διοργάνωσε το DG MARE και το CPMR & β) στο συνέδριο BLUE INVEST 2018 σχετικά με τις περιφερειακές πτυχές για τη γαλάζια ανάπτυξη που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.103,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στην Κατάνια της Ιταλίας από τις 23-25/5/2018, για τη συμμετοχή στο 3ο FORUM της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου που πραγματοποιήθηκε από τις 23-25/5/2018»

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.471,20 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης αεροπορικώς διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, από 30/05/2018 έως 1/06/2018, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 2018».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης “Αναβίωση του Κλήδονα”, που θα πραγματοποιηθεί από την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», στις 17/6/2018 στην Πλατεία Πηγάδας και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 20ο: «Ανάκληση της με αρ. 124/21-02-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 496,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για παράθεση ενός διαλείμματος καφέ και ενός γεύματος (μπουφέ) στους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: “BLUegrowth cities in ACTion ”».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 566,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στη Λευκωσία της Κύπρου, από

14-16/05/2018 για τη συμμετοχή του Δήμου μας στη 2η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με ακρωνύμιο BLUES»

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 600,00 €, για ταξίδι  στην Οδησσό τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου από 26-28/3/2018».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 205,84 € για αναμνηστικά δώρα».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά  Η ΠΡΟΟΔΟΣ, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στο Βώκο, δίπλα στην παιδική χαρά, στις 16/6/2018 από 17:00 μέχρι 24:00».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος της Αδελφότητας Κρητών Η ΟΜΟΝΟΙΑ, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, που αφορά στην αναβίωση του εθίμου του ΚΛΗΔΩΝΑ, στην πλατεία Πηγάδας στις 17/6/2018 και ώρα 19:30».

ΘΕΜΑ 27ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων  προστίμων  Δ.Τ και Δ.Φ.  συνολικού ποσού 1.764,00 € στoν κ. ΚΡΙΤΣΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  ιδιοκτήτη του  ακινήτου επί της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 138».

ΘΕΜΑ 28ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προστίμων Δ.Τ και Δ.Φ.  συνολικού ποσού 393,35 € στoν κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ, ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 32».

ΘΕΜΑ 29ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προστίμων Δ.Τ και Δ.Φ. συνολικού ποσού 545,02 € στην κα ΤΣΟΜΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ιδιοκτήτρια του ακινήτου επί της οδού ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 32».

ΘΕΜΑ 30ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 2.817,00 € από δικαιούχο προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας».

ΘΕΜΑ 31ο: «Επιστροφή ποσού 952,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην εταιρεία ΜΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.040,21 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή των με αριθμό 000651/16-03-2002, 21957/21-12-2002 και 2186/22-10-2003  παραβάσεων οι οποίες αφορούν σε παράνομη στάθμευση του με αριθμό κυκλοφορίας ΒΟΗ4527 οχήματος ιδιοκτησίας ΘΩΜΑ ΔΗΜΟΒΕΛΗ».

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή της με αριθμό 15016629477/27-03-2000 παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας η οποία αφορά σε παράνομη στάθμευση του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΒ5055 οχήματος ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ».

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή της με αριθμό 121600299562/18-11-2013 παράβασης της Τροχαίας Πειραιά η οποία αφορά σε παράνομη στάθμευση του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΤ4437 οχήματος ιδιοκτησίας ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΔΑΛΗ».

ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή της με αριθμό 121600299047/11-11-2013 παράβασης της Τροχαίας Πειραιά η οποία αφορά σε παράνομη στάθμευση του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΧ6432 οχήματος ιδιοκτησίας ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».

ΘΕΜΑ 37ο: «Διαγραφή της με αριθμό 121600301906/29-12-2013 παράβασης της Τροχαίας Πειραιά η οποία αφορά σε παράνομη στάθμευση του με αριθμό κυκλοφορίας YΚΗ2085 οχήματος ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ».

ΘΕΜΑ 38ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΥΝΒ 2059 αυτοκίνητο επί της οδού Στ. Σκουλούδη έμπροσθεν του αριθμού 5».

ΘΕΜΑ 39ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΥΝΝ 3405 αυτοκίνητο επί της οδού Αϊδινίου έμπροσθεν των αριθμών 4-6».

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων: 7ης, 8ης, 10ης, 11ης, 12ης, 13ης, 14ης, 15ης, 17ης, 18ης, 19ης, 20ης, 21ης, 22ης, 23ης, 25ης, 26ης, 27ης, 28ης, 29ης, 30ης, 31ης, 32ης & 33ης/2017.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *