Τι έβγαλαν οι κάλπες στο Αριστοτέλειο

Με την ανάδειξη προέδρων και αναπληρωτών προέδρων Τμημάτων στις μεγαλύτερες Σχολές του ΑΠΘ ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής νέων οργάνων διοίκησης σε 38 από τα συνολικά 41 τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο νόμος 4692/2020, που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο, προβλέπει ότι η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα. Το σώμα εκλεκτόρων σε κάθε Τμήμα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων, ενώ έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
Οι πρώτες ηλεκτρονικές κάλπες «άνοιξαν» στις 14 Ιουλίου στη Σχολή Επιστημών Υγείας, ενώ στα Τμήματα στα οποία κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή υπήρξε ισοψηφία, η διαδικασία επαναλήφθηκε την επόμενη ημέρα. Η τελευταία εκλογική διαδικασία είναι προγραμματισμένη στις 29 Ιουλίου, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, η οποία είναι και η μοναδική που φέτος έχει εκλογές (στις 20/7) για την ανάδειξη κοσμήτορα.
«Στη Σχολή Επιστημών Υγείας»
Έτσι, στο Τμήμα Ιατρικής νέος πρόεδρος εξελέγη ο καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Κυριάκος Αναστασιάδης, λαμβάνοντας 165 ψήφους έναντι 90 και 74 ψήφων αντίστοιχα που έλαβαν οι συνυποψήφιοί του Ιώαννης Νηπατούδης και Φώτης Τοπούζης. Αναπληρωτής πρόεδρος εξελέγη ο καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Στέφανος Τριαρίδης, λαμβάνοντας στην επαναληπτική διαδικασία 192 ψήφους, έναντι 127 του συνυποψηφίου του Απόστολου Αθανασιάδη.
Στο Τμήμα Κτηνιατρικής εκλέχθηκε πρόεδρος ο καθηγητής Ζωικής Παραγωγής και Διευθυντής του Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Πασχάλης Φορτομάρης, λαμβάνοντας 47 ψήφους, έναντι 35 που έλαβε η συνυποψήφιά του Ζωή Πολυζοπούλου. Αναπληρωτής πρόεδρος εξελέγη ο καθηγητής Φυσιολογίας των Ζώων και Διευθυντής του Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών Ιωάννης Ταϊτζόγλου, με 45 ψήφους έναντι 36 της συνυποψηφίας του Ελένης Τζήκα.
Στο Τμήμα Φαρμακευτικής εξελέγη πρόεδρος ο αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Κυριάκος Καχριμάνης, λαμβάνοντας 20 ψήφους και αναπληρώτρια πρόεδρος με 19 ψήφους η αν. καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας, Διαμάντω Λάζαρη.
Στο Τμήμα Οδοντιατρικής στην επαναληπτική διαδικασία εξελέγη πρόεδρος ο καθηγητής Στοματολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Στοματολογίας, Αθανάσιος Πουλόπουλος με 23 ψήφους έναντι 22 του συνυποψηφίου του Λάζαρου Τσαλίκη. Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέχθηκε ο αν. καθηγητής Προσθετικής Δημήτρης Τορτοπίδης με 22 Ψήφους, έναντι 11 και 9 ψήφων που έλαβαν αντίστοιχα οι συνυποψήφιοι του Χρήστος Γκόγκος και Σωτήρης Κάλφας.
«Στην Πολυτεχνική Σχολή»
Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών νέος πρόεδρος εκλέχθηκε ο καθηγητής του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Αλέξανδρος Τσώνος και αναπληρωτής πρόεδρος ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Αθανάσιος Κούγκολος.
Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών πρόεδρος επανεξελέγη η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού και Αστικού σχεδιασμού Αλκμήνη Πάκα, ενώ στη θέση του αντιπροέδρου παραμένει ο καθηγητής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Δημήτρης Φράγκος, καθώς η θητεία του δεν έχει λήξει.
Στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών πρόεδρος εκλέχθηκε ο καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Δημήτρης Τσούλης, ενώ δεν κατατέθηκε υποψηφιότητα για τη θέση του αναπληρωτή πρόεδρου. Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος (παρ.1, άρθρο 23 ν.4485/2017) προβλέπει ότι το πρόσωπο που θα καλύψει τη διοικητική θέση «ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου».
Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εξελέγη πρόεδρος ο καθηγητής Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Μπακιρτζής και αναπληρωτής πρόεδρος ο αν. καθηγητής Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Ανδρέας Συμεωνίδης.
Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών εξελέγη πρόεδρος ο καθηγητής Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού Αθανάσιος Μιχαηλίδης και αναπληρωτής πρόεδρος ο καθηγητής Υπολογιστικών Μεθόδων στην Καύση και Θερμορευστομηχανική, Ανανίας Τομπουλίδης.
Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών εξελέγη πρόεδρος η καθηγήτρια Χημικών Διεργασιών Υγρών και Αερίων Καυσίμων, Αγγελική Λεμονίδου και αναπληρωτής πρόεδρος ο καθηγητής Φαινομένων Μεταφοράς με έμφαση στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Στέργιος Γιάντσιος.
Στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης σήμερα διεξάγεται τρίτη επαναληπτική ψηφοφορία, καθώς στις δύο πρώτες υπήρξε ισοψηφία των υποψηφίων –της αναπληρώτριας καθηγήτριας Χωροταξίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού Ελισάβετ Θωίδου και του αναπληρωτή καθηγητή Κοινωνιολογίας του Χώρου, Ιωάννη Φραγκόπουλου. Αν και σήμερα υπάρξει ισοψηφία, ο πρόεδρος θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση. Αναπληρωτής πρόεδρος εξελέγη ο αναπληρωτής καθηγητής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Υπαίθρου και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Διονύσιος Λατινόπουλος.
«Στη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος»
Στο Τμήμα Γεωπονίας νέος πρόεδρος επανεξελέγη ο καθηγητής Γεωργίας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Χρήστος Δόρδας και αναπληρωτής πρόεδρος επανεξελέγη ο αν. καθηγητής Φυσικού Περιβάλλοντος της Αμπέλου Στέφανος Κουνδουράς.
Στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος πρόεδρος εξελέγη η καθηγήτρια Δασοκομίας Θέκλα Τσιτσώνη και αναπληρωτής πρόεδρος ο αν. καθηγητής Δασικής Διαχειριστικής Νικόλαος Νάνος.
«Η συνέχεια από Δευτέρα 20/7»
Η ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία συνεχίζεται από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, όταν εκτός από τις εκλογές για την ανάδειξη κοσμήτορα στην Παιδαγωγική Σχολή με υποψήφια την καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δόμνα Κακανά, εκλογές για την ανάδειξη προέδρων και αναπληρωτών προέδρων έχουν προκηρυχθεί σε επτά τμήματα των Σχολών Θεολογικής (Τμήματα Θεολογίας και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας), Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ) και Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τμήματα Θεσσαλονίκης και Σερρών).
Τη «σκυτάλη» θα πάρει στις 21 Ιουλίου η Σχολή Θετικών Επιστημών (εκλογές στα Τμήματα Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής) και τα Τμήματα Θεάτρου και Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών. Στις 22 Ιουλίου εκλογές προέδρων και των αναπληρωτών τους θα διεξαχθούν στα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας -στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες), καθώς και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της οποίας εκλογές θα γίνουν στις 23 Ιουλίου. Στις 29 Ιουλίου θα γίνουν οι εκλογές στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής.
Σμαρώ Αβραμίδου από το ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *