Ημέρα: 16 Νοεμβρίου 2022

Πως η ΟΛΠ ΑΕ κέρδισε το στοίχημα για μια ανθεκτική και βιώσιμη εταιρεία που σέβεται το περιβάλλον, τους ανθρώπους της και την κοινωνία

Μοντέλο για μίμηση αποτελεί η στρατηγική που εφαρμόζει η ΟΛΠ ΑΕ και αφορά τόσο τις δράσεις της για την κοινωνία...