Πως η ΟΛΠ ΑΕ κέρδισε το στοίχημα για μια ανθεκτική και βιώσιμη εταιρεία που σέβεται το περιβάλλον, τους ανθρώπους της και την κοινωνία

Μοντέλο για μίμηση αποτελεί η στρατηγική που εφαρμόζει η ΟΛΠ ΑΕ και αφορά τόσο τις δράσεις της για την κοινωνία και το περιβάλλον όσο και για τη μετατροπή της σε μια βιώσιμη εταιρεία με ολιστική προσέγγιση στο σήμερα και στο αύριο του επιχειρείν. Σε έναν κόσμο που δοκιμάστηκε τόσο από την κρίση της πανδημίας όσο και από την ενεργειακή κρίση η ΟΛΠ ΑΕ έδειξε όχι μόνο ανακλαστικά, την οποία την κράτησαν μέσα στο παιχνίδι και μάλιστα ως κυρίαρχο παίκτη, αλλά έδειξαν τις δυνατότητές της, να πρωτοστατεί σε υπηρεσίες, αλλά και στην ανάπτυξη πολιτικών

με όρους μέριμνας για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα αποτελέσματα των κινήσεών της είναι πλέον μετρήσιμα καθώς το Λιμάνι Πειραιά βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα καλύτερα και σημαντικότερα λιμάνια του κόσμου.

 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ Α.Ε.

παρουσίασε το Α’ εξάμηνο του 2022 τη θεαματική αύξηση 29% με τον τελευταίο να

ανέρχεται σε 93,1 εκατ. ευρώ έναντι 72,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του

προηγούμενου έτους. Η εκ νέου αυτή εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου των εργασιών

συντελέστηκε χάριν στην αύξηση των εσόδων από τους διαφορετικούς τομείς

δραστηριοτήτων της ΟΛΠ Α.Ε. Συγκεκριμένα, ο τομέας της κρουαζιέρας, σημείωσε αύξηση

εσόδων κατά 182,1% ή € 3,6 εκατ., ο τομέας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτας

Ι), κατά 53,6%, ή € 7,5 εκατ., ο τομέας αυτοκινήτων 25,0 % ή €1,9 και αντίστοιχα ο τομέας

ακτοπλοΐας 31,9% ή, € 1,1 εκατ. Είναι πασιφανές ότι η επιλογή της ισόρροπης ανάπτυξης

του συνόλου των λιμενικών υπηρεσιών στον Πειραιά είναι ορθή και δημιουργεί

αποτελέσματα καθιερώνοντας έναν ολοκληρωμένο λιμένα με υψηλού επιπέδου

παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι από τα εντυπωσιακά παραπάνω κέρδη, μέρος αυτών,

επιστρέφουν στην κοινωνία και μάλιστα στους παραλιμένιους δήμους. Και εδώ έρχονται οι

σπουδαίες αποφάσεις της Διοίκησης του Λιμένα. Συγκεκριμένα, τα έσοδα της Εταιρείας

συνδέονται άμεσα με τις τοπικές κοινωνίες μέσω του τέλους ανταπόδοσης του 3,5% επί

των συνολικών εσόδων της Εταιρείας, ποσοστό το οποίο εισπράττεται από τους

παραλιμένιους δήμους Πειραιά, Σαλαμίνας, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος

και το οποίο αποτελεί τεράστιο όφελος για την ανάπτυξη των τοπικών αυτών κοινωνιών,

αλλά και της χώρας ευρύτερα. Και όλα αυτά την περίοδο που δοκιμάζονται οι τοπικές κοινωνίες

από την ενεργειακή κρίση αλλά και την αύξηση του πληθωρισμού.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει ένα ολοκληρωμένο

πλάνο δράσεων και ενεργειών στήριξης των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, της

οικογένειας, της νέας γενιάς, του αθλητισμού, του πολιτισμού κ.ά., το οποίο εφαρμόζει

συστηματικά και με απόλυτη συνέπεια κάθε χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι χορηγίες για

την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι χορηγίες σε αθλητικές ομάδες και συλλόγους, η

παραχώρηση έκτασης και κτιρίου για τη δημιουργία μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον

Πειραιά σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, οι χορηγίες για την ανακατασκευή

εγκαταστάσεων και παιδικών κατασκηνώσεων και πολλές ακόμη.

Και μετά την κοινωνία, το περιβάλλον. Στην ΟΛΠ Α.Ε. γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ότι

απαιτούνται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, ως μια

από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εταιρείες της χώρας έχει καθήκον να συμβάλλει

στις εθνικές αλλά και ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προσπάθειες για την επίτευξη των

τιθέμενων στόχων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Δεύτερον, έχει

ακόμα μεγαλύτερο χρέος η ίδια να προστατεύσει και να μεριμνήσει για την προστασία του

περιβάλλοντος μειώνοντας τις συνέπειες ως προς αυτό από την άσκηση των

δραστηριοτήτων της. Ως εκ τούτου η ΟΛΠ Α.Ε. έχει καταρτίσει και υλοποιεί στοχευμένη

στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος, κύριες επιλογές της οποίας είναι η μείωση της

κατανάλωσης ενέργειας, η παραγωγή ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού

σταθμού εντός του Λιμένα, η παρακολούθηση των εκπομπών ρύπων με στόχο τη μείωση

αυτών, η εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, η

μικροκλιματική αναβάθμιση μέσω επαναφυτεύσεων και διατήρησης χώρων πρασίνου στο

λιμάνι, η συνεχής παρακολούθηση και στοχευμένη παρέμβαση για τη διατήρηση της

ποιότητας των υδάτων, καθώς και η κατάρτιση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης χερσαίας και

θαλάσσιας ρύπανσης.

Η ΟΛΠ Α.Ε είναι μια συμπεριληπτική Εταιρεία που σέβεται και μεριμνά για το σύνολο του

ανθρώπινου δυναμικού της. Για την Εταιρεία το ανθρώπινο δυναμικό της με την τεράστια

εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει είναι η μεγαλύτερη δύναμή της. Οι καλές συνθήκες

εργασίας, η απαρέγκλιτη τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας, οι ευκαιρίες εξέλιξης και

προόδου των εργαζομένων, ο διάλογος, η ανοιχτή επικοινωνία και η διαφάνεια είναι

πρωταρχικής σημασίας και ο βασικός τρόπος εργασίας για την ΟΛΠ Α.Ε.

Η ισχυρή δέσμευση της ΟΛΠ Α.Ε. για τη συστηματική επιδίωξη βιώσιμης ανάπτυξης και οι

υψηλές ESG επιδόσεις του Λιμένα Πειραιά αναγνωρίζονται με τη συμπερίληψη της ΟΛΠ

Α.Ε. στη λίστα ESG των 35 εταιρειών της χώρας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για κάθε εταιρεία η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και η βιωσιμότητα για το μέλλον είναι

πλέον τα ζητούμενα. Οι ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις, η συστηματική και σκληρή

δουλειά σε συνδυασμό με τη χρηστή και διαφανή διακυβέρνηση, τη μέριμνα για την

κοινωνία και πρωτίστως την πράσινη ανάπτυξη οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Η

ΟΛΠ Α.Ε. και το Λιμάνι Πειραιά αποτελούν ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα προς

αυτή την κατεύθυνση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.