Ημέρα: 2 Μαΐου 2024

Κορκίδης: Το εαρινό «Ευρωβαρόμετρο» βρίσκει τον Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος των ΜμΕ στην ΕΕ-27 σε επίπεδα ύφεσης

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης ενημέρωσε τα μέλη του Επιμελητηρίου για την παρουσίαση που έγινε στις 30 Απριλίου στις Βρυξέλλες, από...