Αυτά είναι τα νέα μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ – FANTOMAS.GR

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Νέα μέλη ορίστηκαν στην Αρχή.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (ΥΟΔΔ 973/12-11-2021) η απόφαση αριθμ. 55729/22-10-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50722/10-08-2016 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, «Διορισμός Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μελών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», με την οποία ορίζονται για πλήρη θητεία έξι ετών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων τα εξής νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στη θέση παλαιών των οποίων έληξε η θητεία ή οι οποίοι παραιτήθηκαν. Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Τα νέα μέλη – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Χρήστος Καλλονιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Κόντη, Διδάκτορα Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αικατερίνη Ηλιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Νικόλαο Φαλδάμη, Πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Επαγγελματιών Πληροφορικής και εκπρόσωπο για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επαγγελματιών Πληροφορικής.

Γρηγόριος Τσόλιας, Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ποινικό Δίκαιο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού τη Μαρία Ψάλλα, Νομικό.

Χρήστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως αναπληρωματικό μέλος.

Δημοσθένης Βουγιούκας, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ως αναπληρωματικό μέλος.

Νικόλαος Λίβος, Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως αναπληρωματικό μέλος.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 50722/10-08-2016 (ΥΟΔΔ 442) απόφαση.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δημόσια Αρχή, η οποία έχει ως αποστολή της την εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019, του ν. 3471/2006 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά.

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *