Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Την  Τετάρτη 29/03/2023 στις 17:00 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά  με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A ́136).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά θα μεταδοθεί απευθείας από το web tv, στο youtube του Καναλιού Ένα 90,4.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (2η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

Ενημέρωση και λήψη επικαιροποιημένης απόφασης για την απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου επί των οδών Μουτσοπούλου 88 & Παπαγεωργακοπούλου, περιοχής Καμινίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Ρουσσουνέλου με σκοπό την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού λόγω νεώτερων δεδομένων.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

Έγκριση της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) συνεργάτες, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου BUILDSPACEστο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

Τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου των εν ισχύ συμβάσεων προσληφθέντων εργαζομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Pop – Machina (HORIZON 2020).

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. που αφορά στο έργο: Αποκατάσταση φθαρμένων επιφανειών επιχρισμάτων –επίχρωσης ορόφων και τοιχοποιιών σε όλα τα Δημοτικά κτίρια Σ.Ε. 3/2021.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

Τροποποίηση του πίνακα των οχημάτων της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

Έγκριση έκδοσης άδειας διαμόρφωσης πεζοδρομίου & περιβάλλοντα χώρου επί των οδών Ναυαρίνου 23 & Δ. Γούναρη στο Δήμο Πειραιά, έμπροσθεν του κτιρίου της MSCGREECES.A.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

Έγκριση παράτασης Εργασιών του Έργου: Aνάπλαση Πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιάέως την 12ηΟκτωβρίου 2023 (12/10/2023).

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

Διαγραφή βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής της εταιρείας Ά. Α.Ε. που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στoακίνητο επί της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 70, ποσού 728,79 €. (Κωδικός Υπόχρεου 910215)

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

Διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στoακίνητο επί της οδού Σκουζέ 29 & Αλκιβιάδου, ποσών 500,00 € και 2.687,69 € (πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αντίστοιχα, συνολικά πρόστιμα 3.187,69 €), του Μ. Η. (Κωδικός υπόχρεου:912278)

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ. 22 (έμπροσθεν άκτιστου οικοπέδου).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου επί της Λεωφ. Πειραιώς αρ. 74Α στο Νέο Φάληρο.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Έγκριση χορήγησης άδειας για την τοποθέτηση επιγραφής – τόξου κατεύθυνσης επί στύλου, στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής & Σερφιώτου, για το φαρμακείο Π. Κορομβόκης & Σία Ε.Ε.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Έγκριση α) δωρεάν παραχώρησης 10 θέσεων διαφημιστικών στεγάστρων λεωφορείων χωρητικότητας 27 όψεων & β) τοποθέτησης διαφήμισης σε πέντε (5) Δημοτικά λεωφορεία, για τις ανάγκες προβολής της έκθεσης Αμμόχωστος – Πειραιάς, Διαδρομές επί σκοπού,που θα πραγματοποιηθεί στην Δημοτική Πινακοθήκη από 3/4/2023 έως 21/5/2023.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Διαγραφή ποσού 4.288,46 €το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Διαγραφή ποσού 4.064,44 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Διαγραφή ποσού 1.455,09 €το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Διαγραφή ποσού 962,57 €το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Διαγραφή ποσού 44,02 € το οποίο αφορά στην με αριθμό 3358/19-01 παράβαση της Δημοτικής Αστυνομίας, με αριθμό καταχώρησης 4660/23-09-2008, λόγω λανθασμένης εγγραφής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Διαγραφή ποσού 29,35 € το οποίο αφορά στην με αριθμό 4343/06-06-2000 παράβαση της Δημοτικής Αστυνομίας, με αριθμό καταχώρησης 24448/23-09-2008, λόγω λανθασμένης εγγραφής. Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Διαγραφή ποσού 44,02 € το οποίο αφορά στην με αριθμό 3343/04-02-1999 παράβαση της Δημοτικής Αστυνομίας, με αριθμό καταχώρησης 15192/23-09-2008, λόγω λανθασμένης εγγραφής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Διαγραφή ποσού 44,02 € το οποίο αφορά σε μία παράβαση Κ.Ο.Κ., με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΚΙ3649οχήματος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 982,26 €από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *