Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στο Δημόσιο

 

Εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού
προσωπικού του δημοσίου τομέα, που αφορά στο έτος 2021, εξέδωσε ο
υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο πλαίσιο αυτής, προσκαλούνται οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Κεντρικές
Υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και οι Γενικές Γραμματείες, οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που
εποπτεύονται από Υπουργείο, να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για
προσλήψεις προσωπικού, πάντα τηρώντας την αναλογία 1:1.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται πως για την υποβολή αιτημάτων στον ετήσιο
προγραμματισμό του 2021, θα πρέπει οι αιτούμενες κενές θέσεις της
υπηρεσίας ή του φορέα να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
Επίσης, ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι, κατά το
δυνατόν, εναρμονισμένος με τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού.

Επιπλέον, σημειώνεται πως τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται,
υποχρεωτικά, από συνοπτική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των
στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του, βάσει των αναγκών του
εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,
β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό
προσωπικό),
γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον
πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,
δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο
κάλυψης αυτής και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη
συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος,
ε. τις ανάγκες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κινητικότητας.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας
διοίκησης και ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και
εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών
προχώρησε στη λήψη των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τη
θέσπιση συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού
προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για τους φορείς του Δημοσίου
(νόμοι για την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ και το Επιτελικό Κράτος).

Στόχος των παραπάνω ρυθμίσεων είναι ο καλύτερος προγραμματισμός, η
αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης
αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, πλήρως
εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και τη λειτουργική
διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, όπως το σύστημα κινητικότητας, η
κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού
οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *