H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σχετικά με μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της

H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα,
σύμφωνα με το Ν.3556/2007, και βάσει γνωστοποίησης που έλαβε στις 17/5/2023
σχετικά με μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της:

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έλαβε η Εκδότρια από την «Πειραιώς Financial
Holdings A.E.», την 12/5/2023 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση προς την «STRIX
HOLDINGS L.P.» α) 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,3061% του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, άμεσης κυριότητας της «MIG
ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», και β) του συνόλου των μετοχών της κατά
100% θυγατρικής της «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0771% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
Εκδότριας.

Ως εκ τούτου, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία κατέχει το 87,7948% της «MIG
ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και η οποία ελέγχεται από την εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.» κατήλθε του
ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια και πλέον κατέχει
22.699 μετοχές (ποσοστό 0,0105%), ως αποτέλεσμα της πρόσφατης δημόσιας πρότασης
της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» προς τους μετόχους της Εκδότριας, η περίοδος
αποδοχής της οποίας έληξε την 18/04/2023.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.