Ο Πειραιάς στην κορυφή της κρουαζιέρας

ΟΛΠ

Στις επιδόσεις του λιμανιού του Πειραιά αναφέρθηκε από την πλευρά του, κατά τη διάρκεια της
πρώτης θεματικής συζήτησης του Forum με τίτλο «Επιστροφή στην Ανάπτυξη: Οι Προκλήσεις

που έχουν μπροστά τους Εταιρίες Κρουαζιέρας και Προορισμοί», Yu Zenggang, πρόεδρος του
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Οπως τόνισε, το λιμάνι του Πειραιά έχει επιτύχει γρήγορη και
πλήρη ανάκαμψη στον κλάδο της κρουαζιέρας, ξεπερνώντας τα προ-
πανδημικά επίπεδα. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι το 2019 το λιμάνι του Πειραιά έσπασε το φράγμα του 1
εκατ. επιβατών κρουαζιέρας και έκτοτε, όχι μόνο πέτυχε γρήγορη και πλήρη ανάκαμψη αλλά ξεπέρα-
σε και τα προ της πανδημίας επίπεδα. «Το λιμάνι εξυπηρέτησε με επιτυχία σημαντικό αριθμό κρου-
αζιερόπλοιων, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας», είπε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε Yu Zenggang, συνολικά, το 2022 ήταν χρονιά-
ρεκόρ για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, με έσοδα και κερδοφορία στα υψηλότερα επίπεδα

όλων των εποχών. Το τμήμα κρουαζιέρας του λιμανιού παρουσίασε σημαντική αύξηση τόσο στις

επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων όσο και στην επιβατική κίνηση.

Το 2022, επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 190%, σε 880.416 επιβάτες σε σύγκριση με 303.665

το 2021. Οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν επίσης κατά 79%, σε 677 ελλιμενισμούς
σε σύγκριση με 379 έναν χρόνο νωρίτερα, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2019. Μάλιστα, ίδιος είπε

ότι ένας νέος τερματικός σταθμός κρουαζιέρας βρίσκεται υπό κατασκευή και όταν ολοκληρωθεί, σε

ορίζοντα 2-3 ετών, θα μπορεί να φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο.

«Αισιοδοξία»
«Πιστεύουμε ότι αριθμός των επιβατών το 2023 θα φτάσει τα επίπεδα του 2019 και παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για ισχυρή

ανάπτυξη στο μέλλον», επεσήμανε από την πλευρά του Κρις Θεοφιλίδης, διευθύνων σύμβουλος

της Celestyal. Στην ίδια κατεύθυνση, Γιώργος Κουμπενάς, πρόεδρος της Ενωσης Λιμένων Ελλά-
δος (ΕΛΙΜΕ) και Chief Operating Officer της Celestyal Cruises τόνισε: «Το 2022 υπήρξε σημαντι-
κή αύξηση στο homeporting σε αρκετά λιμάνια όπως Πειραιάς το Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, το,
Λαύριο και Κέρκυρα, γεγονός που οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων για την ελληνική

οικονομία. Για το 2023 προβλέπουμε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό επιβατών κρουαζιέρας που επιβι-
βάζονται ή επισκέπτονται ελληνικούς προορισμούς». Επεσήμανε,δε, ότι Ελλάδα στερείται μακρο-
πρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των προ-
ορισμών ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

«Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφασιστεί οι υποδομές που απαιτούνται για την υποστήριξη της ανάπτυξης της κρουα-
ζιέρας. Επίσης, η προώθηση των λιγότερο γνωστών προορισμών θα βοηθήσει στην πιο ισορροπημένη εξάπλωση της δραστηριότητας στη
χώρα».