Παρέμβαση Κατσαφάδου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Τη μεγάλη καθυστέρηση της Κυβέρνησης με την οποία έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή η ευρωπαϊκή οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, επισήμανε κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων και αναπληρωτής τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κώστας Κατσαφάδος, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες διατάξεις».

Ο κ. Κώστας Κατσαφάδος τόνισε ότι η Κυβέρνηση καθυστέρησε εδώ και δυο χρόνια να ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία στην ελληνική νομοθεσία, γεγονός που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιβληθεί στην Ελλάδα χρηματικό πρόστιμο.

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ, κύριε Υπουργέ. Αρκεί, όμως, αυτή η καθυστέρηση, που είναι με δική σας ευθύνη, να μην συνοδεύεται και με χρηματικά πρόστιμα. Βεβαίως, λόγω αυτής της καθυστέρησης απομένουν στη χώρα λιγότερο από τρία χρόνια για την εκπόνηση θαλασσίων χωροταξικών σχεδίων, αφού η προθεσμία για την ολοκλήρωση του εθνικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού είναι ο Μάρτης του 2021. Και αυτό είναι πάλι δικό σας αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος.

Ο αναπληρωτής τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφέρθηκε στη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία που έχει η θαλάσσια χωροταξία της χώρας μας «διότι τα θαλάσσια σύνορα της χώρας προσδίδουν την εικόνα ενός πραγματικά νησιωτικού και θαλάσσιου κράτους», στην περιβαλλοντική και οικολογική σημασία «γιατί η ολοκληρωμένη αρίθμηση, διευθέτηση και οργάνωση των χρήσεων της θάλασσας έχει ως αποτέλεσμα την προστασία του πολύτιμου για τη ζωή θαλάσσιου περιβάλλοντος και ταυτόχρονα, την προστασία των ιδίων των πλουτοπαραγωγικών πόρων με αειφόρα διαχείριση», αλλά και στο γεγονός ότι αγγίζει ζητήματα μείζονος σημασίας για την ελληνική οικονομία όπως είναι η τουριστική ανάπτυξη, τα λιμάνια, η ναυσιπλοΐα, τα αλιευτικά καταφύγια, τα ιχθυοτροφεία, οι θαλάσσιες μεταφορές εξόρυξης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών πόρων, πρώτων υλών, ορυκτών και αδρανών υλικών για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

«Δυστυχώς, όμως, η Ελλάδα, η κατεξοχήν ναυτική και νησιωτική χώρα της Ευρώπης δεν είχε και δεν έχει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και ερχόμαστε τώρα, ασθμαίνοντας, να ενσωματώσουμε μια Ευρωπαϊκή Οδηγία, ενώ θα έπρεπε για ιστορικούς, οικονομικούς και γεωγραφικούς λόγους να πρωτοστατούμε στην εκπόνηση αυτών των πολιτικών και να εξάγουμε εμείς το know-how και σε άλλες χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Κατσαφάδος έκανε λόγο για προχειρότητα της Κυβέρνησης που όπως είπε, νομοθετεί χωρίς όραμα για την πατρίδα, αφού δεν υπάρχει εγκεκριμένη εθνική χωρική στρατηγική.

«Παρατηρούμε την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει αυτό το σημαντικό νομοθέτημα η Κυβέρνηση, όπως και σε όλα τα προηγούμενα. Η λέξη στρατηγικός σχεδιασμός, στόχος και αποτέλεσμα δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιό σας, με αποτέλεσμα να νομοθετείτε χωρίς όραμα για την πατρίδα. Υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες εκ των οποίων ελάχιστες υλοποιούνται και με μεγάλη καθυστέρηση και κάποιες άλλες οι οποίες παραμένουν εξαγγελίες. Φέρνετε την κατάρτιση και την έγκριση της εθνικής χωρικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο, χωρίς όμως την ύπαρξη εγκεκριμένης εθνικής χωρικής στρατηγικής, χωρίς να έχετε κανένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Δεν θα έπρεπε να καθορίζεται ότι μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παραδείγματος χάριν ενός έτους, θα όφειλαν να κατατεθούν στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας από τους αρμόδιους φορείς τα επιμέρους θαλάσσια χωροταξικά σχέδια; Παρότι η σημερινή Οδηγία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι ξεκάθαρο ότι στην υλοποίησή της θα υπάρξουν προβλήματα.»

Ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε ότι πρέπει να διατηρηθεί ρητά η παράκτια ζώνη στον χερσαίο χωροταξικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να αποκλειστούν οι όποιες αλληλοεπικαλύψεις, συγκρούσεις και ασάφειες.

«Η επιλογή να συμπεριληφθεί η παράκτια ζώνη στη θαλάσσια χωροταξία με τον συγκεκριμένο τρόπο, θα δημιουργήσει σίγουρα νομικά προβλήματα σε έναν χώρο που είναι ήδη αρκετά προβληματικός. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν και εφόσον τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν τους τις αλληλοεπιδράσεις της ξηράς και με ποιον ακριβώς τρόπο θα γίνεται αυτό. Εφόσον, η Οδηγία δίνει τη δυνατότητα διαχωρισμού και χρήσης άλλων επίσημων ή ανεπίσημων διαδικασιών, ενδεχομένως, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να εξετάσετε τη θεσμοθέτηση ως ξεχωριστού νομοθετικού εργαλείου-γέφυρα την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών, προκειμένου να ενοποιεί τα δύο κυρίαρχα χωροταξικά σχέδια, το χερσαίο και το θαλάσσιο», ανέφερε ο Βουλευτής.

Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε εκτενώς και στο δεύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου που αφορά στα βιοκαύσιμα:

«Δυστυχώς, είναι ένα θέμα, στο οποίο η χώρα μας έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Είναι σημαντικό ότι μπαίνει το θέμα των βιοκαυσίμων σήμερα, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε καθυστερήσει και θα πρέπει να πάμε πιο επιθετικά ως χώρα. Το ίδιο ισχύει και για την ηλεκτροκίνηση, κάτι που παραδεχθήκατε και εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, σε σχετική μου ερώτηση. Θυμίζω ότι δεσμευτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 είναι ότι το 10% στα καύσιμα κίνησης για κάθε χώρα-μέλος θα είναι από βιοκαύσιμα. Η χρήση βιοκαυσίμων στη χώρα μόνο θετική είναι αφού στα πλεονεκτήματα καταγράφεται η μείωση των αερίων εκπομπών θερμοκηπίου, η μειωμένη εξάρτηση από την εισαγωγή πετρελαίου, η αύξηση της απασχόλησης και του ΑΕΠ και φυσικά η δημιουργία ευκαιριών σε τομείς όπως είναι ο αγροτικός», υπογράμμισε ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος μάλιστα επισήμανε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη την περιβαλλοντική επίδοση, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στα βιοκαύσιμα εκείνα που προέρχονται από πρώτες ύλες οι οποίες παράγονται στην ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα από συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες, χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, μηχανέλαια, ζωικά έλαια και βαμβακόσπορο, έτσι ώστε να αποφεύγεται το μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών.

«Φυσικά, θα πρέπει να δοθεί και η προτεραιότητα στην παραγωγή βιοαιθανόλης από ελληνικές ενεργειακές πρώτες ύλες. Αυτήν τη στιγμή, όμως, δεν υπάρχει καμία μονάδα παραγωγής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βιοαιθανόλης στην Ελλάδα και αντιλαμβάνεστε ότι η βιοαιθανόλη θα εισάγεται από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να κάνουμε εισαγωγή ρύπων και να μην δίνουμε κανένα κίνητρο ώστε να προχωρήσουμε σε νέες επενδύσεις. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση σχετικά με το πόσο θα είναι το όφελος για τους καταναλωτές μετά την πρόσμιξη βιοκαυσίμων. Θα υπάρξουν φθηνότερες τιμές; Θα είστε σε θέση να ελέγχετε αποτελεσματικά τα βιοκαύσιμα;»

Στο σημείο αυτό, ο αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανέφερε στον Υπουργό, ότι εκκρεμούν ακόμα πέντε κρίσιμες υπουργικές αποφάσεις για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων, τονίζοντας ότι πριν από λίγες μέρες, είχε καταθέσει σχετική ερώτηση για το θέμα αυτό.

«Όταν μιλάμε για το περιβάλλον οφείλουμε να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε ότι το περιβάλλον δεν είναι κτήμα μας. Οφείλουμε να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε υπόχρεοι να κληρονομήσουν οι επόμενες γενιές ένα περιβάλλον καλύτερο απ’ ό,τι βρήκαμε εμείς. Σαφέστατα το θαλάσσιο χωροταξικό μπορεί να δώσει τα πλαίσια και για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Δυστυχώς, όμως, με μια τέτοια πρόχειρη διαδικασία την οποία ακολουθεί η Κυβέρνηση σε τόσο σημαντικά θέματα γύρω από το περιβάλλον φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα θα είναι μάλλον αρνητικά απ’ ό,τι θετικά», επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *