Πειραιάς: Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης

Tην Τετάρτη 15-6-2022 και ώρα 16:00, στο Δημαρχείο Πειραιά (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (4η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου του 1ου τριμήνου έτους 2022, για το χρονικό διάστημα 1/1/2022 έως 31/3/2022.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

3. Έγκριση των αποφάσεων της 2ης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε 19/07/2021, που αφορούν 10 υπόχρεους, σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.1080/80.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

4. Έγκριση της απόφασης της 1ης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε 10/05/2022, που αφορά έναν υπόχρεο για παράβαση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.1080/80.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

5. ‘Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης, για την εκπόνηση της Περιβαλλοντικής Μελέτης για το κοιμητήριο Αναστάσεως Πειραιά, για έξι μήνες επιπλέον, δηλ. από 1/7/2022 έως 31/12/2022.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

6. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, για σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών εντός των οποίων θα απαγορευθεί η κυκλοφορία των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών-θαλασσίων μοτοποδηλάτων και των προσομοιαζόντων προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας, κατά τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο- Αύγουστο – Σεπτέμβριο, μεταξύ των ωρών 14.00- 17.00.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

7. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την επεξεργασία των αιτήσεων εγγραφής των βρεφών και νηπίων βάσει μορίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/17 ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τεύχος Β΄ και την 241/18 απόφαση Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε ο Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθµών.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

8. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το έργο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ με ενάριθμο έργου 2022ΝΑ25500000 χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΝΑ 255.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

9. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για: α) την αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου & Νικομήδειας, στο Ο.Τ. 170/Τ.23, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4759/20 και β) την προσαρμογή των οικοδομικών – ρυμοτομικών γραμμών στην υφιστάμενη κατάσταση, σύμφωνα με το από Φεβρουαρίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

10. Γενικές απογραφές κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών έτους 2021 και διαδικασία καθορισμού αυτοτελών οικισμών των Δήμων.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στο πρώην Βιομηχανικό Συγκρότημα ΧΡΩ.ΠΕΙ. στο Δήμο Πειραιά.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Συμπληρωματικού υπομνήματος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης (masterplan) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

13. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Ε4΄ ΚΑΠΗ.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

14. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023 και για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησής τους.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

15. Κατανομή ποσού 335.146,52 € ως Β’ τακτική επιχορήγηση έτους 2022, στις Σχολικές Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και παρακράτηση του ποσού των 20.000,00 € από την Ταμειακή Υπηρεσία, για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

16. Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 38.478,60 €, για αποζημίωση σε συμβασιούχο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

17. Παραχώρηση χώρων των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πειραιά στην ΚΟ.Δ.Ε.Π., για την υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 6-14 ετών, κατά το χρονικό διάστημα από 20-6-2022 έως 29-7-2022 και κατά τη διάρκεια των ωρών 7.30 π.μ. έως 15.30 μ.μ.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

18. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

19. Χωροθέτηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 15, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1010/13/1-α/29-03-2022 Εγκριτική του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

20. Λήψη απόφασης για την διοικητική αποβολή αυθαιρέτως καταλαμβάνοντα σχολάζον περίπτερο επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αρ.7 , έμπροσθεν Νοσοκομείου METROPOLITAN στον Πειραιά.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

21. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου του τμήματος πεζοδρομίου της Ακτής Μουτσοπούλου στο Πασαλιμάνι, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της έκθεσης: Ελλάδος γεύσεις- Φεστιβάλ υπερτροφών και παραδοσιακών προϊόντων, που θα διεξαχθεί από τις 24 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2022.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

22. Παραχώρηση χώρου εντός του Κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου Πειραιά για τη στέγαση του Συλλόγου των Συνταξιούχων του Δήμου μας.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

23. Έγκριση του αιτήματος του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, για παραχώρηση προαύλιου χώρου έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου για πέντε (5) ημέρες, από 21 έως 25 Ιουνίου 2022.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

24. Έγκριση του αιτήματος του Τ.Σ. Πειραιά του ΚΚΕ για την παραχώρηση της πλατείας ΚΑΝΑΡΗ (Πασαλιμάνι), το ΣΑΒΒΑΤΟ στις 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, μεταξύ των ωρών 11.00-13.00.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

25. Έγκριση του αιτήματος της Τ.Ε. ΚΚΕ ΠΕΙΡΑΙΑ για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 28-05-2022 μεταξύ των ωρών 08.00-14.00 στο Πάρκο Δηλαβέρη.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

26. Έγκριση του αιτήματος του Τ.Σ. Πειραιά του ΚΚΕ για την παραχώρηση της πλατείας ΚΑΝΑΡΗ (Πασαλιμάνι), την Τετάρτη στις 18 ΜΑΪΟΥ 2022, μεταξύ των ωρών 17.30-21:30.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

27. Δωρεάν παραχώρηση στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) 10 θέσεων διαφημιστικών στεγάστρων λεωφορείων και 23 θέσεων μεταλλικών πλαισίων διαφήμισης, για την προβολή των εκδηλώσεων στο Βεάκειο Θέατρο κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2022.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

28. Καταστροφή-εκποίηση άχρηστων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

29. Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστου υλικού τα οποία βρίσκονται στα 27o Δημοτικό 2o Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 30ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και 14ο Γυμνάσιο Πειραιά.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

30. Απόσυρση και εκποίηση οχημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά μέσω Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ).

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

31. Υλοτομία νερατζιάς επί της οδού Κατσούλη 51 & Αμοργού Καμίνια.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *