Σήμερα η εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Σε ειδική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, σήμερα – 8.1.24 –  στις 15:00 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα πραγματοποιηθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής

Ήδη με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, ανακοινώθηκαν οι πρώτοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Πειραιά.

Η απόφαση αναφέρει:

«… μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

Την κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά, ως έμμισθη Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και της μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις.
Τον κ. Καρύδη Δημήτριο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις.
Τον κ. Καψοκόλη Γρηγόριο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Προσόδων και Εμπορίου και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προσόδων και Εμπορίου, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις.
Τον κ. Ρέππα Παναγιώτη, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις.