ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο Δήμος Πειραιά ξεκινά την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης «Κάνθαρος»

Ο Δήμος Πειραιά ξεκινά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Κάνθαρος», ένα σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης αποκλειστικά για νοικοκυριά. Στόχος είναι η...