Μήνας: Απρίλιος 2020

Στο νυκτερινό Streetwork, με την Κινητή Μονάδα Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο του ΚΕΘΕΑ «ΕΞΕΛΙΞΙΣ», ο Πρόεδρος του Οργανισμού Χρ. Λιάπης

Στο νυκτερινό Streetwork, στους δρόμους της Αθήνας, με την Κινητή Μονάδα Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων στον Δρόμο του ΚΕΘΕΑ «ΕΞΕΛΙΞΙΣ», συμμετείχε...

Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ ΔΕΔΑ και ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τη βέλτιστη διαχείριση δικτύων διανομής φυσικού αερίου

Την έναρξη μιας σταθερής συνεργασίας μεταξύ τηςΔΕΔΑ και της ΕΔΑΘΕΣΣσηματοδοτεί η Υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φ.Α.μεταξύ...