ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Λογιστές και φοροτεχνικοί ζητούν να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία για όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις!

Με επιστολή που έστειλαν σε όλους τους αρμόδιους Υπουργούς οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί ζητούν τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας...