Τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

Συνεδριάζει την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 17:00 σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού – Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και τη με αρ.643 εγκύκλιο, με Α.Π 69472/24.9.2021 (ΑΔΑ:Ψ3846ΜΤΛ6-0Π5) του Υπουργείου Εσωτερικών, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Νίκαιας-Ρέντη για την Αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου μας επί της οδού Αργυροκάστρου στο Ο.Τ. 75/Τ.19.
Εισηγήτρια: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

2. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το εξής κάτωθι έργο: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – με Ενάριθμο έργου 2021ΕΠ08510108 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

3. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το εξής κάτωθι έργο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. – με Ενάριθμο έργου 2010ΣΕ05500000 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

4. Έγκριση του αιτήματος του εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για τη διοργάνωση των γιορτινών εκδηλώσεων ενόψει των Χριστουγέννων του έτους 2021.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

5. Έγκριση πραγματοποίησης Ραδιομαραθωνίου και εκδηλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

6. Έγκριση διεξαγωγής χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

7. Κατάργηση θέσης και αποξήλωση κουβουκλίου κενωθέντος – σχολάζοντος περιπτέρου, επί της πλατείας (Οδησσού) Λουδοβίκου στον Ηλεκτρικό Σταθμό Πειραιά.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *