Ημέρα: 1 Φεβρουαρίου 2021

Τεχνολογίες αιχμής Industry 4.0 και λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας παρουσιάστηκαν από 10+1 νεοφυείς επιχειρήσεις

  Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ βιομηχανίας, νεοφυών επιχειρήσεων, και της ερευνητικής κοινότητας  είναι αναγκαίο βήμα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και...