Αλλάζει η σειρά τάξης των Υπουργείων – Ο πρώτος και ο 19ος τη τάξει Υπουργός

Τη νέα κατάταξη των υπουργείων μετά την ίδρυση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθορίζει ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Πρώτος τη τάξει υπουργός παραμένει ο Υπουργός Οικονομικών με δεύτερο τον Υπουργό Ανάπτυξης, 11ος είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και 19ος ο υπουργός του νεοσύστατου Υπουργείου.

Η ίδρυση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης αλλάζει και την σειρά κατάταξης των υπουργείων, η οποία καθορίστηκε με ΦΕΚ

Η ίδρυση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης αλλάζει και την σειρά κατάταξης των υπουργείων, η οποία καθορίστηκε με ΦΕΚ Η ίδρυση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης αλλάζει και την σειρά κατάταξης των υπουργείων, η οποία καθορίστηκε με ΦΕΚ Η ίδρυση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης αλλάζει και την σειρά κατάταξης των υπουργείων, η οποία καθορίστηκε με ΦΕΚ

 Αναλυτικά (ΦΕΚ B 4198/2021 “Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 16 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

β) του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161) και

γ) της υπό στοιχεία Υ3/20.1.2020 απόφασης «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 48).

 1. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται ως εξής:

 1. Υπουργείο Οικονομικών,
 2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
 3. Υπουργείο Εξωτερικών,
 4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
 5. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 6. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 7. Υπουργείο Υγείας,
 8. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 9. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
 10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 11. Υπουργείο Δικαιοσύνης,
 12. Υπουργείο Εσωτερικών,
 13. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
 14. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
 15. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
 16. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 17. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 18. Υπουργείο Τουρισμού,
 19. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.