Αλλάζουν τα τιμολόγια ρεύματος – Ξεκάθαρες και διακριτές οι χρεώσεις (pics) – FANTOMAS.GR

Τριών ειδών τιμολόγια επιμερισμού του ρίσκου και των κινδύνων για την χαμηλή τάση, θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25 Οκτωβρίου η ΡΑΕ, επεκτείνοντας το δίχτυ προστασίας τόσο στο έντυπο προσφοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στο λογαριασμό κατανάλωσης.

Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που επιστρατεύει ο ρυθμιστής με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, της πλήρους ενημέρωσης και της σύγκρισης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας σε μια περίοδο που οι καταναλωτές αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο για να διαχειριστούν την εκτίναξη τιμών.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να βγουν σε διαβούλευση αντίστοιχα πρότυπα λογαριασμών και έντυπων προσφορών και για το φυσικό αέριο. Η σχετική διαβούλευση με την αγορά αναμένεται να ξεκινήσει εντός Νοεμβρίου και να διαρκέσει 2 έως 3 εβδομάδες.

Η πρόταση της ΡΑΕ, με τα τυποποιημένα έντυπα προβλέπει τα σταθερά τιμολόγια, τα οποία προσδιορίζονται ως τιμολόγια «μηδενικού κινδύνου», τα κυμαινόμενα τιμολόγια με όριο προσαύξησης, τα οποία χαρακτηρίζονται τιμολόγια «οριοθετημένου κινδύνου» και τέλος τα κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς όριο προσαύξησης, τα οποία θεωρούνται ως τιμολόγια «υψηλού κινδύνου».

Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμά η ΡΑΕ ότι ο καταναλωτής θα διακρίνει κατά τρόπο σαφή εάν αναλαμβάνει ή όχι τον κίνδυνο αναπροσαρμογής – επαύξησης του ύψους της Χρέωσης Προμήθειας που προκύπτει από τις αυξήσεις στην τιμή της χονδρεμπορικής, της τιμής δηλαδή που αγοράζουν ενέργεια οι προμηθευτές και μετακυιλίουν το κόστος στους πελάτες τους.

Ξεκάθαρες και διακριτές χρεώσεις

Το πρότυπο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, που  εισάγει προς διαβούλευση ο Ρυθμιστής περιλαμβάνει πεδία αναγραφής όλων των χρεώσεων που απαρτίζουν το τελικό ποσό που καλείται κανείς να πληρώσει (energy components).

Ως βασικές πληροφορίες, που μπορούν να  επηρεάσουν καθοριστικά τη διαμόρφωση της βούλησης του καταναλωτή αποτελούν: η ταυτότητα του συμβολαίου (κατηγοριοποίηση αναλόγως με το αν είναι σταθερό ή κυμαινόμενο ή δυναμικό τιμολόγιο και δήλωση του επιπέδου κινδύνου τιμών) και η ανάλυση του τρόπου που συγκροτείται το ύψος της ανταγωνιστικής Χρέωσης Προμήθειας, με ακριβή παράθεση όλων των σχετικών παραμέτρων και του τρόπου υπολογισμού τους, καθώς και δήλωση του συνολικού τελικού κόστους προμήθειας σε €/ΜWh.

Η απλότητα και η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, να κάνουν συγκρίσεις και έτσι να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο.  

Αναγκαία η σήμανση των τιμολογίων

Η Ρυθμιστική Αρχή θεωρεί αναγκαία τη σήμανση των τιμολογίων της χαμηλής τάσης (οικιακά τιμολόγια και τιμολόγια μικρών επιχειρήσεων), με κριτήριο τον κίνδυνο τιμών που ενσωματώνουν, δηλαδή το ρίσκο της αναπροσαρμογής της Χρέωσης Προμήθειας. Ειδικά την περίοδο αυτή κατά την οποία αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη να αντιλαμβάνονται εκ των προτέρων την πιθανότητα αύξησης του ενεργειακού κόστους, κυρίως για εκείνους που είναι ευάλωτοι στις διακυμάνσεις των τιμών.

Χρέωση παγίου

Ως προς τη χρέωση παγίου, κατόπιν αξιολόγησης των θέσεων των προμηθευτών, η Αρχή θεωρεί αναγκαία τη συμπερίληψη του κόστους στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων, δηλαδή ως παράμετρο που συνδιαμορφώνει τη Χρέωση Προμήθειας.

Περαιτέρω, προβάλλεται ως υποχρέωση των προμηθευτών σαφούς διευκρίνισης στους καταναλωτές του κόστους που αντανακλάται στην εν λόγω χρέωση. Όπως αναφέρεται, το σχετικό κόστος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον τελικό συνολικό υπολογισμό του ύψους της Χρέωσης Προμήθειας (στάθμιση σε €/ΜWh).

Σε ότι αφορά το τυποποιημένο έντυπο προσφορών, η ΡΑΕ υπενθυμίζει πως κατά το προσυμβατικό στάδιο, προβλέπεται ότι οι Προμηθευτές οφείλουν να τηρούν την αρχή της διαφανούς, ακριβούς και κατανοητής πληροφόρησης κατά την επικοινωνία τους με τους Καταναλωτές  και την εν γένει προώθηση των προϊόντων τους. Μάλιστα, ειδικά για τους Μικρούς Πελάτες, προβλέπεται επιπλέον ότι η Προσφορά Προμήθειας περιλαμβάνει «σαφή, εύλογα και διαφανή κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνει χώρα η αναπροσαρμογή των Χρεώσεων Προμήθειας».

Η ΡΑΕ, «λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του κείμενου πλαισίου και την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης των καταναλωτών σε τυποποιημένα έντυπα, τα οποία να δύνανται να παρέχουν κατά τρόπο σαφή, πλήρη και εύληπτο όλες τις κρίσιμες πληροφορίες που συνδέονται με το εκάστοτε προσφερόμενο προϊόν προμήθειας, διαμόρφωσε το προτεινόμενο υπόδειγμα προσυμβατικής ενημέρωσης».

 

ΠΗΓΗ

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *