Η ατζέντα του δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει την Τετάρτη 12-10-2022 και ώρα 16:30, διά τηλεδιάσκεψης,  προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση του Σώματος για τη με αρ. 261/2022 απόφαση που ελήφθη στην 19η έκτακτη συνεδρίασή του.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2022 (8η).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

2. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (7η).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

3. Τροποποίηση της με αρ. 240/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το άρθρο 8 του Κανονισμού Τελών υπαιθρίου εμπορίου, που αφορά στον τρόπο είσπραξης του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου μόνο ως προς την Κυριακάτικη Αγορά.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

4. Τροποποίηση της με αρ. 254/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον κανονισμό υπαιθρίου εμπορίου, ως προς το άρθρο 1, με την κατάργηση των θέσεων για κουλούρια: Μπουμπουλίνας & Γρηγορίου Λαμπράκη & Εθνάρχου Μακαρίου και Ειρήνης 1. (σχετ. 127/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

5. Tροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 528/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης και Εκτέλεσης της Πράξης Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Διευρυμένο Κέντρο και παράρτημα ΚΕΜ) με κωδικό ΟΠΣ 5002607 για όσο χρόνο διαρκεί η υλοποίησή της.
Εισηγήτρια: Κυριακή Μπουρδάκου

6. Έγκριση της αναπροσαρμογής των ανταποδοτικών τελών και αλλαγής των συντελεστών τους για το έτος 2023.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

7. Έγκριση κανονισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2023.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

8. Έγκριση κανονισμού τελών υπαιθρίου εμπορίου για το έτος 2023.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

9. Έγκριση κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

10. Έγκριση σύστασης Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

11. Έγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την παροχή υπηρεσίας (δράση): Συνέχιση Λειτουργίας του Γαλάζιου Εργαστηρίου (Blue Lab).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

12. Συμπληρωματική κατανομή ποσού 169.595,22 € από τους ΚΑΠ έτους 2022, στις Σχολικές Επιτροπές των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, με προτεραιότητα στη θέρμανση των σχολείων.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

13. Μείωση του ετήσιου μισθώματος του Θερινού Θεάτρου Μενάνδρειο, το οποίο μισθώνει από το Δήμο η εταιρεία The art of Comedy – Καλλιτεχνικές Παραγωγές Α.Ε., σε ποσοστό 20% για το έτος 2022, σύμφωνα με τη με αρ. 124/14-9-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

14. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής βάσει των διατάξεων του άρθρου 221, παράγραφος 11 εδ. δ του ν. 4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 τεύχος Α, με σκοπό τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών από την Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., βάσει της από 29-11-2007 Σύμβασης.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

15. Έγκριση παράτασης συνεργασίας του Δήμου Πειραιά με το Σωματείο (Μη Κυβερνητική Οργάνωση και Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα) Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου Αγκαλια…ΖΩ.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

16. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

17. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

18. Έγκριση του αιτήματος του ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑγκαλιάΖΩ, για παραχώρηση του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, την Τρίτη 25-10-2022 και ώρα από 17:30 έως 19:00μ.μ., για δράσεις για τον καρκίνο του μαστού.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

19. Παραχώρηση του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, την Τρίτη 25-10-2022, μεταξύ των ωρών 11:00-17:00, για την πραγματοποίηση δράσεων για την παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

20. Παραχώρηση της πλατείας Πηγάδας για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης
Γιορτή της Τσικουδιάς το Σάββατο 8-10-2022, που διοργανώνεται από την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά ΟΜΟΝΟΙΑ.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *