Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη Συνεδρίαση του Σώματος, που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 16-11-2022 και ώρα 16:00, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή
συνεδρίαση), άρθρο 67 Ν. 4830/21, ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη με
link που θα αποσταλεί, προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A΄136), για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2022 (9 η ).
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
2. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (8 η ).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά έτους 2023.
Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
4. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Α΄ Τομέα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης λόγω λήξης του υπάρχοντος συμφωνητικού μίσθωσης.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
5. Λύση της σχέσης έμμισθης εντολής του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω Μάκρα Κωνσταντίνου
του Ελευθερίου λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
6. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων: α) στις πλατείες: Κοραή, Ελευθερίου Βενιζέλου
και Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, την Παρασκευή 25-11-2022 και β) στην πλατεία στάση
Μανιάτικα του ΜΕΤΡΟ στο άγαλμα της Ηρωίδας Μανιάτισσας την Κυριακή 20 ή 27 Νοεμβρίου
2022.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη
7. Παραχώρηση χρήσης 2 αιθουσών διδασκαλίας και του αύλειου χώρου του 14 ου Δημοτικού
Σχολείου Πειραιά κάθε Σάββατο 14:30μ.μ.–16:30μ.μ., καθώς και του αύλειου χώρου του 15 ου
Δημοτικού Σχολείου Πειραιά κάθε Σάββατο 14:30μ.μ.–18:00μ.μ. και κάθε Κυριακή 11:30π.μ.-
14:00μ.μ. και 17:30μ.μ.-18:30μ.μ., στο Κατηχητικό Σχολείο του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου

Καμινίων Ι.Μ.Π. για την πραγματοποίηση αθλοπαιδιών έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-
2023.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
8. Παραχώρηση χρήση του κολυμβητηρίου και των βοηθητικών χώρων του 1 ου Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)
Δήμου Πειραιά, για την πραγματοποίηση προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού από τον
Οκτώβριο 2022 έως και τον Μάιο 2023, από Δευτέρα έως Παρασκευή 16:30μ.μ.-21:30μ.μ. και το
Σάββατο 9:00π.μ.-14:00μ.μ.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
9. Έγκριση του αιτήματος της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ για την
πραγματοποίηση της δράσεως ΚΑΘΑΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2022 από 26-11-2022 έως τις 04-12-2022 στο
μικρό χώρο έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.