Κατετέθη από τον ΥΠΕΣ η ρύθμιση για τις 120 δόσεις για οφειλές προς τους Δήμους – Τη Δευτέρα η ψήφιση

Κατατέθηκαν από τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, οι
νομοθετικές διατάξεις, που ρυθμίζουν σε 120 δόσεις τα χρέη των πολιτών
προς τους Δήμους και 24 δόσεις, για τα αδήλωτα τετραγωνικά.

Οι ρυθμίσεις κατατέθηκαν στο πολυνομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την προστασία
της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που θα συζητηθεί στην
Ολομέλεια την Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, με τα άρθρα 136 έως 144 του πολυνομοσχεδίου, που
κατατέθηκε στην Βουλή, θεσπίζεται ένα νέο πλαίσιο για ρύθμιση των
οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς Δήμους. Διαφέρει, σημαντικά,
από τις προηγούμενες ρυθμίσεις δόσεων καθώς:

-Συμπεριλαμβάνονται, ρητά, οι πάσης φύσεως οφειλές προς Δήμους,
ανεξαρτήτως, του τρόπου δημιουργίας αυτών, εφόσον αυτές έχουν
δημιουργηθεί έως 31.12.2020.

-Θεσπίζεται νέα καινοτόμα διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

-Για πρώτη φορά ο οφειλέτης θα μπορεί να βλέπει, συνολικά, όλες τις
οφειλές του προς τους Δήμους της χώρας και να υποβάλλει αίτηση για
υπαγωγή στο ευνοϊκό καθεστώς ρυθμίσεων σε κάθε έναν από αυτούς.

-Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 1.3.2021 έως 30.6.2021

-Θεσπίζεται η αποκλειστική δυνατότητα καταβολής των δόσεων, μέσω
ηλεκτρονικής πληρωμής, ώστε να μην επιβαρύνονται οι πολίτες και το
προσωπικό των Δήμων

Η νέα ρύθμιση επιφέρει σημαντική μείωση των τελών και των προσαυξήσεων
που έχουν επιβληθεί, η οποία μπορεί να φτάσει στην πλήρη απαλλαγή,
εφόσον γίνει εφάπαξ καταβολή της οφειλής.

Ειδικότερα οι προσαυξήσεις:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, απαλλάσσονται κατά ποσοστό 100%,
β) αν εξοφληθούν σε δύο έως δώδεκα δόσεις, απαλλάσσονται κατά ποσοστό 90
%,
γ) αν εξοφληθούν σε δεκατρείς έως σαράντα οκτώ δόσεις, απαλλάσσονται
κατά ποσοστό 80%,
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο δόσεις,
απαλλάσσονται κατά ποσοστό 70%,
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις έως εκατόν είκοσι δόσεις,
απαλλάσσονται κατά ποσοστό 60%.

Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης είναι είκοσι ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και
πενήντα ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Παράλληλα, με το άρθρο 144 του σχεδίου νόμου, δίνεται η δυνατότητα
καταβολής σε έως 24 δόσεις τις αναδρομικές χρεώσεις από 1.1.2020 των
ιδιοκτητών ακινήτων που υπέβαλλαν δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών. Ειδικά
για αυτές τις ρυθμίσεις και για τα φυσικά πρόσωπα η ελάχιστη δόση είναι
10€. Για τη ρύθμιση αυτή δεν χρειάζεται η υποβολή αίτησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *