Κορκίδης:«Τα επόμενα πέντε χρόνια, να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη»

«Τα επόμενα πέντε χρόνια, να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη»
Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Οικονομίας μας που αποτυπώνεται
στην Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη, μπορεί να συμβάλει, με 15 στρατηγικές
κατευθύνσεις και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, στην επίτευξη σύγκλισης της
ποιότητας ζωής των κατοίκων, όλων των περιοχών της χώρας μας με τις αντίστοιχες
ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών.” Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ

Βασίλης Κορκίδης, σχολιάζοντας την έκθεση Πισσαρίδη και προσθέτει:

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, κεντρικός στόχος για την
ελληνική οικονομία, κατά την επόμενη δεκαετία, είναι η συστηματική αύξηση του κατά
κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει σταδιακά με τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο. Επιπλέον, βασικοί στόχοι κατά τη διαδικασία σύγκλισης είναι η ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και η άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών.

Το σχέδιο προβλέπει την ανάγκη για αλλαγές εκ βάθρων στα φορολογικά βάρη και την
ανακατανομή φόρων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση της απασχόλησης, τόσο μέσω
της μείωσης της ανεργίας όσο και μέσω της αύξησης της συμμετοχής υποαπασχολούμενων
ομάδων του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες και οι νέοι.

Παράλληλα, η Έκθεση αναφέρεται στην
ισχυρή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, που απαιτεί αύξηση του
παραγωγικού κεφαλαίου και, επομένως, νέες επενδύσεις με σταθερούς κανόνες, τόσο
για εγχώριους, όσο και για ξένους ομίλους.

Η έκθεση ενσωματώνει καινοτόμες μεθόδους
παραγωγής και δραστηριότητας νέων τεχνολογιών, που απαιτούν αντίστοιχα υψηλό
βαθμό επιστημονικής εξειδίκευσης.

Η εσωτερική κατανάλωση σε χώρες μικρού μεγέθους, όπως
η Ελλάδα, παρέχει περιορισμένες ευκαιρίες και, ως εκ τούτου, η αύξηση των εξαγωγικών
δυνατοτήτων της οικονομίας μας είναι απολύτως απαραίτητη.

Για να αναπτυχθεί η οικονομία
θα πρέπει να υλοποιηθούν καινοτόμες δράσεις, που παρουσιάζονται στην Έκθεση, όπως η
μείωση του βάρους στη μισθωτή εργασία, η ανταποδοτικότητα του συνταξιοδοτικού
συστήματος, η ολοκλήρωση του κτηματολογίου, ο εκσυγχρονισμός της δομής του συστήματος
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, η αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας, η ριζική
αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους.

Η βελτίωση της δομής και στόχευσης κοινωνικών επιδομάτων προσεγγίζεται με σωστό τρόπο, ώστε να μη
λειτουργούν ως αντικίνητρα για εργασία. Στην έκθεση αναλύονται δράσεις όπως ο
εκσυγχρονισμός του συστήματος σχεδιασμού, υλοποίησης δημοσίων έργων και επιτάχυνσης
επενδύσεων, ενίσχυσης των ψηφιακών υποδομών και διασύνδεσης δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και
βελτίωσης σιδηροδρομικών και οδικών προσβάσεων και δικτύων.

Ιδιαίτερα σημαντικές, για πολλούς, είναι οι ενδιαφέρουσες προτάσεις που αφορούν στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η μείωση του κόστους παραγωγής στη μεταποίηση,
κυρίως, μέσω επιταχυνόμενων φορολογικών αποσβέσεων για επενδύσεις σε εξοπλισμό
μεγαλύτερης ευελιξίας αναφορικά με τον χρόνο εργασίας και μείωση του κόστους ενέργειας
και η εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως στην
κατεύθυνση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση για επενδύσεις που αφορούν σε ψηφιακή
αναβάθμιση, καινοτομία ή εξωστρέφεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, αναφέρεται η ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών στον τουρισμό, η ενίσχυση βασικής
έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και η μεγέθυνση
και ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, η κατάρτιση του
ανθρώπινου δυναμικού, η ενίσχυση της συμβολής της τεχνολογίας και της έρευνας, και η
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

Οι προτάσεις στην Έκθεση της επιτροπής
Πισσαρίδη κινούνται με ορθολογικό προσανατολισμό σε ένα πιο παραγωγικό και
ετερογενές οικονομικό μοντέλο, ενώ οι βασικές μεταρρυθμίσεις, για τον επιχειρηματικό
κόσμο, περιγράφουν τα καθημερινά εμπόδια, τα προφανή και αυτονόητα.

Αν πραγματικά
θέλουμε με τα 32 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα να γίνει μια σύγχρονη και
ανταγωνιστική χώρα, θα πρέπει τα επόμενα πέντε χρόνια από την θεωρία, να
περάσουμε στην πράξη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *