Νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R για την ΑΑΔΕ

Την υλοποίηση του έργου “Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου” ανέλαβε η Ένωση Εταιρειών «Q&R A.E. – PROFILE A.E. από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού 873.210€ πλέον ΦΠΑ. Στην Ένωση η Q&R συμμετέχει με 50% και η Profile με 50%.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ειδικών φόρων Κατανάλωσης.

Στόχος είναι η διαθεσιμότητα της υποβολής – από τους συναλλασσόμενους – των πληροφοριών (δεδομένων) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών / πιστοποιητικών / παροχή εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά και προκειμένου να εκτελωνιστεί το εμπόρευμά τους. Επίσης υποστηρίζει την αποστολή και τη διαμοίραση της απαραίτητης πληροφορίας, με ηλεκτρονικό τρόπο, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών, αποθηκών, χημικών υπηρεσιών, κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών κλπ.). Επιπροσθέτως, αξιοποιούνται με βέλτιστο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα δεδομένα των ψηφιοποιημένων αδειών/ πιστοποιητικών/ παρεχομένων εγκρίσεων κατά την υποβολή τελωνειακών παραστατικών, ενώ υποστηρίζεται παράλληλα και ενισχύεται σημαντικά η διαδικασία των συντονισμένων ελέγχων επί των εμπορευμάτων από τις διάφορες εμπλεκόμενες Δημόσιες Αρχές.

Το έργο αναβαθμίζει το επίπεδο σχετικών υπηρεσιών που παρέχει ΑΑΔΕ με την:

• Εξασφάλιση λιγότερο κοστοβόρων και γραφειοκρατικών προ-τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών
• Μείωση του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσης μίας εισαγωγής/εξαγωγής
• Αύξηση της ταχύτητας διεξαγωγής του νομίμου εμπορίου
• Εξοικονόμηση ανθρωπίνων & Οικονομικών Πόρων
• Αποτελεσματικότερη συλλογή δημοσίων εσόδων
• Ελαχιστοποίηση φαινομένων διαφθοράς και απάτης
• Βελτίωση στατιστικών δεδομένων
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.
• Εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών στη Δημόσια Διοίκηση που θα ενισχύσουν το Υπουργείο
• Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της εικόνας του Υπουργείου
• Αυτοματοποίηση διαδικασιών και μείωση της Γραφειοκρατίας
• Ενίσχυση των θεσμών μέσω της διασύνδεσης με άλλους δημόσιους φορείς
• Επίτευξη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Επίτευξη υψηλού βαθμού τυποποίησης, ακρίβειας, ποιότητας και ταχύτητας εξυπηρέτησης

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 19 ΜΉΝΕΣ

Η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.

Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.