ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Οι Κυκλάδες αποτελούν μια νησιωτική περιφέρεια με πολλές ιδιαιτερότητες εξαιτίας και της γεωγραφικής τους διάσπασης, ενώ η κατάσταση που διαμορφώθηκε από την υγειονομική κρίση ανέδειξε ακόμα περισσότερο τα προβλήματα και τις ανισότητες που σχετίζονται με τη νησιωτικότητα.
Από την έναρξη αυτής της επίπονης περιόδου για τη χώρα μας, το Επιμελητήριο Κυκλάδων παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με τις επιχειρήσεις, όσο και με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς προσπαθώντας αφενός να προσφέρει έγκυρη ενημέρωση και στήριξη στις επιχειρήσεις, αφετέρου να συμβάλει στην κοινή προσπάθεια που καταβάλλεται, στο πλαίσιο του συμβουλευτικού του ρόλου προς την πολιτεία. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι τα νησιά που έχουν υψηλό βαθμό εξάρτησης από τον Τουρισμό έχουν μπροστά τους πολύ δύσκολες μέρες και η επιβίωσή τους θα καθορίσει και τις τύχες χιλιάδων εργαζομένων.

 

 

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι των περισσότερων νησιών του Νομού Κυκλάδων, αναφέρουμε παρακάτω μερικά από τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας και τις ενέργειες που έχει κάνει το Επιμελητήριο Κυκλάδων σχετικά με αυτά:

1. ΦΠΑ–Επαναφορά καθεστώτος μειωμένων συντελεστών
Η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τις νησιωτικές περιοχές αν και ήταν ίσως το μοναδικό μέτρο που υιοθετήθηκε και εφαρμόσθηκε σαν μέσο εξομάλυνσης των γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που βαρύνουν τα νησιά, ωστόσο καταργήθηκεαν και η ευρωπαϊκή οδηγία συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ.
Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία, κάθε χώρα που το επιθυμεί μπορεί να εφαρμόσει για τις νησιωτικές περιοχές της μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α., όπως άλλωστε ισχύει σε άλλες χώρες της Ένωσης. Η Ελλάδα, αν και είχε εφαρμόσει το μέτρο αυτό αρχικά, στη συνέχεια το κατήργησε σταδιακά, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, πράττοντας δηλαδή το αντίθετο από ότι υποστηρίζουν θεμελιώδεις οικονομικές αρχές. Διατηρεί όμως το δικαίωμα να το επαναφέρει, με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα.
Στην παρούσα φάση είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να διεκδικήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την «ανανέωση» αλλά και τη διεύρυνση των ήδη ισχυουσών πολιτικών για το νησιωτικό χώρο, λόγω της επικείμενης αλλαγής της οδηγίας για τον Φ.Π.Α. στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες νησιωτικές πολιτικές ευρωπαϊκών κρατών και δεδομένου ότι στη χώρα μας βρίσκονται τα περισσότερα από τα κατοικημένα νησιά της ευρωπαϊκής επικράτειας.
Κατά τη γενική συνέλευση του Δικτύου των Νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης (Insuleur), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2019 στη Μάλτα, μετά από εισήγηση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στάλθηκε επιστολή προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προβλεφθεί στην νέα ευρωπαϊκή οδηγία η διατήρηση του δικαιώματος της Ελλάδας να ζητήσει την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά, αποτελώντας βάση για να επεκταθεί το δικαίωμα αυτό και στο σύνολο των ευρωπαϊκών νησιών.
Μετά από αυτό υπήρξε άμεση αντίδραση και σήμερα έχουν γίνει οι καταρχήν απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μπορεί η χώρα μας να αιτηθεί το δικαίωμα των εξαιρέσεων. Το Επιμελητήριο Κυκλάδων εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να διεκδικεί την εφαρμογή αυτού του μέτρου.
Η εφαρμογή του ειδικού φορολογικού καθεστώτος είναι υψίστης σημασίας για τις τοπικές οικονομίες των νησιών, ενώ ιδιαίτερα για την περίπτωση της Ελλάδας θεωρούμε ότι η παρούσα φάση είναι περισσότερο κατάλληλη από ποτέ για επαναφορά των μειωμένων συντελεστών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές της. Αυτό επιβάλλεται άλλωστε, εκ των αντικειμενικών συνθηκών, καθώς οι τρέχουσες εξελίξεις διαμορφώνουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

2. Μέτρα στήριξης του Tουρισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οποία χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτες ανατροπές στην καθημερινότητά μας, την κοινωνική μας ζωή και βέβαια στην οικονομία, το Επιμελητήριο Κυκλάδων παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις που έχουν επηρεάσει δραματικά τον Τουρισμό, αλλά και τα μέτρα που δρομολογούνται για τη στήριξη του κλάδου.
Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων είναι ορατές και οδυνηρές.
Το κλείσιμο των ξενοδοχείων και οι ακυρώσεις πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων έχουν ήδη οδηγήσει σε αμετάκλητες απώλειες εσόδων σε όλους τους τομείς που πλήττονται (ξενοδοχεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ταξιδιωτικάπρακτορεία, εταιρείες μεταφορών κ.λπ.) οδηγώντας μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων είτε σε κλείσιμο είτε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου.
Στο πλαίσιο των ενεργειών μας για περιορισμό αυτών των κινδύνων, προτείναμε, η επαναλειτουργία των εποχικών Τουριστικών καταλυμάτων να γίνει – με προαιρετικό χαρακτήρα- τουλάχιστον είκοσι ημέρες νωρίτερα της προγραμματισμένης ημερομηνίας. Υποβάλλαμε αυτή την πρόταση η οποία έχει αφετηρία τις πραγματικές ανάγκες των νησιών και των μετακινούμενων, συνεκτιμώντας ότι η εφαρμογή της δεν θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και βέβαια, δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της όχημα για την μαζική προσέλευση επισκεπτών από ξένες χώρες, δεδομένων :
 Του προαιρετικού χαρακτήρα, με βάση ότι πολλές επιχειρήσεις σταθμίζοντας τις παραμέτρους, θα επιλέξουν να παραμείνουν κλειστές και εντός του πλαισίου των ευεργετημάτων τόσο για τις ίδιες όσο και για τους εργαζόμενούς τους
 Των περιορισμών που κατά το πιθανότερο, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν στις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις
 Του εκ των πραγμάτων περιορισμού της τουριστικής κινητικότητας, αφού ο Τουρισμός θα στηριχθεί κύρια στην εσωτερική ζήτηση
Επιπλέον, επιδιώκοντας να προλάβουμε κάποια μέτρα που η εφαρμογή τους θα ζημίωνεαναίτιατα καταλύματα που εκ της διαμόρφωσης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (όπως τα “ανοικτού τύπου”, χωρίς εσωτερικούς διαδρόμους, με απευθείας πρόσβαση από εξωτερικούς χώρους), έχουν τις προυποθέσειςνα προστατεύσουντόσο τους επισκέπτες όσο και τους εργαζόμενούς τους, ζητήσαμε στον σχεδιασμό της επαναλειτουργίας τους, να εξετασθεί το θέμα της επιτρεπόμενης πληρότητας, η οποία για τις παραπάνω περιπτώσεις, προτείναμε να διαμορφωθεί στο 80%.
Σχετικά με τη λήψη μέτρων για στήριξη του εσωτερικού τουρισμού με επιδότηση δικαιούχων και των ωφελούμενων μελών τους για την πραγματοποίηση διακοπών σε όλα τα τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους στην Ελλάδα, το Επιμελητήριο Κυκλάδων πρότεινε τη χορήγηση ειδικού voucher (επιταγής) διακοπών.
Η πρόταση μας για ένταξη των δαπανών μετακίνησης στην επιταγή διακοπών προκειμένου η νησιωτική Ελλάδα να αντιμετωπιστεί ισότιμα και να έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τους προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας, σε σχέση με το κόστος των μετακινήσεων, έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση, γεγονός που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα.
Επιπλέον, έγινε από πλευράς μας πρόταση ένταξης και των δαπανών διατροφής στο voucher διακοπών, δεδομένου ότι α)οι δαπάνες αυτές αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους διακοπών για τη μέση ελληνική οικογένεια και β) ότι το κόστος λειτουργίας των μονάδων εστίασης στα νησιά, είναι σημαντικά υψηλότερο (εξαιτίας των αυξημένων δαπανών τροφοδοσίας και προσωπικού που εργάζεται εποχικά, προερχόμενο από άλλες περιοχές της χώρας) επηρεάζοντας έτσι τις τιμές διάθεσης των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών γ) ο κλάδος της εστίασης έχει πληγεί εξίσου με τον κλάδο των καταλυμάτων, έχοντας χάσει την περίοδο του Πάσχα και σημαντικό μέρος της θερινής περιόδου με την ζήτηση να διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. .

3. Ενίσχυση της αγροτικής Οικονομίας των Κυκλάδων
Ο πρωτογενής τομέας αυτής της μοναδικά ιδιαίτερης νησιωτικής περιφέρειας, παρά τις αντίξοες φυσικές συνθήκες και τη γεωγραφική απομόνωση, χάρη στην επιμονή και την εργατικότητα των ακούραστων νησιωτών συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας, καθώς συνδέεται άμεσα με το χαρακτήρα και τη γαστρονομία των νησιών μας, τη μεταποίηση, τον τουρισμό και το εμπόριο.
Ο Νομός Κυκλάδων, παρά τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, παρουσιάζει αξιοσημείωτη συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής σε είδη και ποσότητες. Η ανισόρροπη ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας, η γραφειοκρατία, η έλλειψη επαρκούς υποστήριξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η αδυναμία του τραπεζικού τομέα να χρηματοδοτήσει τις αγροτικές – και όχι μόνο – δραστηριότητες, η υψηλή άμεση ή έμμεση φορολογία και το υψηλό λόγω της νησιωτικότητας κόστος παραγωγής και διάθεσης των τοπικά παραγόμενων αγαθών έχουν οδηγήσει σε αυτή τη δραματική εξέλιξη.
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων θεωρεί ότι η μοναδική υγιής αναπτυξιακή επιλογή είναι η σταδιακή μερική απεξάρτηση από τις εισαγωγές, με στόχο την τόνωση της τοπικής και εθνικής παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας (βιολογικά). Μία εκ των προϋποθέσεων υλοποίησης αυτής της επιλογής είναι η στελέχωση των υπηρεσιών υποστήριξης της Αγροτικής Οικονομίας καθώς και η ανάθεση ενισχυμένου συμβουλευτικού ρόλου στους γεωπόνους που απασχολούνται στις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας ώστε να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται περισσότερο στο χωράφι και λιγότερο στο γραφείο.
Στην κατεύθυνση αυτή, προτείναμε επίσης, την εξέταση της πιθανότητας δημιουργίας Αγροτικής Σχολής -υπό την εποπτεία επίσημου εκπαιδευτικού φορέα- με ισότιμη αντιμετώπιση και συμμετοχή τουλάχιστον τριών (αρχικά) από τα νησιά με την μεγαλύτερη παραγωγή στις Κυκλάδες (Νάξος, Σαντορίνη, Σύρος). Το Επιμελητήριο Κυκλάδων διαθέτοντας γραφεία και μικρούς συνεδριακούς χώρους–αίθουσες εκπαίδευσης στα οκτώ μεγαλύτερα νησιά του νομού, θα μπορούσε να συνεισφέρει προσφέροντας τις κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές του στα τρία παραπάνω νησιά.
Eν μέσω τέτοιων κρίσεων είναι σημαντικό να στηριχθεί ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής προκειμένου να συνεχίσει να παράγει προϊόντα, να αποφευχθεί η κατάρρευση ή η δημιουργία κινδύνων για την αυτονομία της χώρας και εν τέλει να στηριχθεί η οικονομία, καθώς εν δυνάμει θα δημιουργήσει προυποθέσεις για επαναφορά στην κανονικότητα και την διεύρυνση και αποδοτικότητα της φορολογικής βάσης.

4. Μέτρα στήριξης εμπορικών επιχειρήσεων σε τουριστικές περιοχές
Οι εμπορικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών παραμένουνένα σημαντικό κομμάτι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, το οποίο θεωρήσαμε απαραίτητο και δίκαιο να ενταχθεί στα μέτρα στήριξης, με διεύρυνση της λίστας των ΚΑΔ των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις αυτές που δραστηριοποιούνται σε αμιγώς τουριστικές περιοχές όπως τα νησιά μας, εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά, άμεσα ή έμμεσα από την τουριστική δραστηριότητα, για μια σειρά από λόγους που ευθύνονται είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά:

1. Ο πληθυσμός των περισσότερων νησιών είναι ελάχιστος συνεπώς δεν μπορεί να στηρίξει τη λειτουργία τους
2. Ο πληθυσμός μειώνεται δραματικά κατά τη χειμερινή περίοδο συνεπώς δεν μπορεί να στηρίξει τη λειτουργία τους
3. Τα διακινούμενα είδη ή οι προσφερόμενες υπηρεσίες, απευθύνονται σε επισκέπτες
4. Η δραστηριότητά τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη λειτουργία των καταλυμάτων ή των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Έτσι, α) επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους με διοικητική απόφαση αντιμετωπίζουν όλο αυτό το διάστημα σοβαρό πρόβλημα λειτουργώντας σε νησιά χωρίς επισκέπτες και β) επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους και επαναλειτούργησαν βάσει του σχεδίου επανεκκίνησης, αντιμετωπίζουν τώρα το ίδιο πρόβλημα με τις πρώτες, αφού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τον τουρισμό.
Οι φάσεις επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας, δεν έφεραν καμία αλλαγή στα νησιά μας, αφού δεν υπάρχουν καταναλωτές, δηλαδή επισκέπτες. Από την άλλη πλευρά, η άρση των περιοριστικών μέτρων στον τουρισμό, με το άνοιγμα των συνόρων, επαναφορά των αεροπορικών συνδέσεων και επαναλειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων, δεν πρόκειται να αποκαταστήσει τη ζημία. Ήδη, πολλές μονάδες, δηλώνουν ότι δεν θα λειτουργήσουν και δεν έχουν καταχωρηθεί στις μηχανές αναζήτησης καταλυμάτων, και αυτές αποτελούν μέρος μόνο της αλυσιδωτής αντίδρασης που θα δημιουργηθεί.
Με τα παραπάνω, θέλουμε να επισημάνουμε ότι η επαναφορά θα είναι μόνο μερική, σταδιακή και αργή, ενώ σε όλο το επόμενο διάστημα, οι επιχειρήσεις θα επιβαρύνονται με λειτουργικά έξοδα χωρίς να έχουν τζίρο. Αυτό προφανώς θα οδηγήσει σε αδιέξοδο την πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε αμιγώς τουριστικές περιοχές, για το λόγο αυτό, το Επιμελητήριο Κυκλάδων εισηγήθηκε την ένταξη όσων από αυτές παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πάνω από 40%, στα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις του τουρισμού, προκειμένου να στηριχθεί η προσπάθειά τους για επιβίωση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των θέσεων εργασίας.

5. Υποδομές Υγείας στο Νομό Κυκλάδων
Οπωσδήποτε, η σημερινή κατάσταση έχει αναδείξει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι δομές υγείας των Κυκλάδων, ενός από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως που φιλοξενεί πολλές χιλιάδες επισκεπτών κάθε χρόνο.
Ορμώμενο από την ανησυχία και την ανασφάλεια των επιχειρηματιών αλλά και των κατοίκων των νησιών μας, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, κατέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στις δομές Υγείας των νησιών προκειμένου να έχει εικόνα για τις ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν άμεσα. Πέραν της αυταπόδεικτης ανάγκη βελτίωσης των υποδομών τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα κέντρα υγείας, τομείς στους οποίους συμβάλλει με τις ενέργειές της και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θεωρήσαμε πιο άμεση την περαιτέρω ενίσχυση με γιατρούς, νοσηλευτές και κάθε κατηγορίας ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για την αποτελεσματική και ουσιαστική και υπό ανθρώπινες συνθήκες λειτουργία των δομών υγείας. Προφανώς, για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν και τα απαραίτητα κίνητρα, όπως ενδεικτικά είναι οι διαδικασίες μετάθεσης, η στέγαση, η φορολογία, κ.λπ., προκειμένου να έρθουν και να στελεχώσουν τον τομέα της υγείας στα νησιά μας.
Οι νέες συνθήκες μας έχουν κάνει όλους να κινούμαστε σε άλλους ρυθμούς, πιο άμεσους και γρήγορους. Πολλές από τις υποδομές που έχουν τεθεί σε λειτουργία, και που υπό άλλες συνθήκες θα έκαναν χρόνια να δημιουργηθούν, θα μείνουν και μετά την κρίση, στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Ειδικά στον τομέα της υγείας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να τεθούν νέες βάσεις για την ανάπτυξη και εξέλιξη των μονάδων υγείας στα νησιά μας που θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των νησιωτών μας.
Είναι δεδομένο πως οι εξελίξεις στην υγεία επηρεάζουν άμεσα και τον τουρισμό, που ως ένας από τους πιο ουσιαστικούς πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας έχει ήδη υποστεί μεγάλο πλήγμα αυτή την περίοδο. Πιστεύουμε ότι ακόμη και στην μετά τον κορωναϊό εποχή, η υγεία θα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες σκέψεις των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο και η επαρκής κάλυψη αυτών των αναγκών θα αποτελεί βασικό κριτήριο στην επιλογή τουριστικού προορισμού. Αυτό κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω στελέχωση των μονάδων υγείας των νησιών μας και την εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού, καθώς δεν αφορά πια μόνο τη στοιχειώδη υποχρέωση προς στους νησιώτες και τους επισκέπτες αλλά αποδεικνύει έμπρακτα τον σεβασμό και την υπεύθυνη αντιμετώπιση με την οποία στεκόμαστε απέναντι στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις.

6. Μεταφορικό Ισοδύναμο
Το μεταφορικό ισοδύναμο αποτελεί ένα μέτρο που έχει ως στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση ακτοπλοϊκών και χερσαίων συγκοινωνιών. Η εφαρμογή του εξ αρχής και η συνέχισή του έχουν βοηθήσει σημαντικά όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τις επιχειρήσεις, ωστόσο δεν έχει προβλεφθεί ο τρόπος μετακύλισης της μείωσης τωνεμπορευματικών μεταφορικών δαπανών, στις τελικές τιμές διάθεσης των προϊόντων.
Επιπλέον, διαπιστώνεται η ανάγκη περιορισμού των δυσκολιών και των διαδικασιών, οι οποίες προκαλούν τεράστιο φόρτο εργασίας στις επιχειρήσεις.
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει προτείνει την επανεξέταση της λειτουργίας του μέτρου και συγκεκριμένα τη δυνατότητα απλοποίησης, όχι με επιστροφή της διαφοράς αλλά με υπολογισμό και αφαίρεσή της κατά την αγορά του εισιτηρίου ή της φορτωτικής με flatrates προκειμένου να μειωθεί δραστικά η γραφειοκρατική διαδικασία και ο τεράστιος φόρτος εργασίας και που έχει προκληθεί, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στον ελεγκτικό μηχανισμό.

7. Πνευματικά δικαιώματα
Το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων μας απασχολεί σε μόνιμη βάση τα τελευταία χρόνια, καθώς αφορά περισσότερες από 12.000 επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.Θεωρούμε μονόδρομο την δημιουργία ενός και μόνο φορέα, που θα εκπροσωπεί δημιουργούς, εκτελεστές και ερμηνευτές. Το καθεστώς της πολυφωνίας που με επιμονή διατηρείται, δημιουργεί κλίμα σύγχυσης, διάσπασης, αλλά και γόνιμο έδαφος για αυθαιρεσία και παράλογες επιβαρύνσεις.
Δεδομένου ότι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων αφορά πρωτίστως δημιουργούς, εκτελεστές και ερμηνευτές, ο καθένας διερωτάταιγια ποιους λόγους συνεχίζεται αυτός ο αδικαιολόγητος παρεμβατισμός και δεν εισακούγεται η δηλωμένη επιθυμία αφενός των δημιουργών όπως εκφράζεται από κορυφαία πρόσωπα του χώρου, αφετέρου των φορέων που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις – χρήστες μουσικών έργων, για δημιουργία ενιαίου φορέα.
Για τους λόγους αυτούς εισηγηθήκαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού να επανεξετάσει με διαύγεια και αποφασιστικότητα το ζήτημα, ακούγοντας πρωτίστως τη φωνή των επιφανών εκ των δημιουργών, αλλά και όλων των φορέων εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγειονομική κρίση έχει επηρεάσει κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας –μεταξύ αυτών και τους κλάδους που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα- θεωρούμε καθήκον της ηγεσίας του Υπουργείου, να αναγνωρίσει την τρέχουσα περίοδο ως την καταλληλότερη για κατάργηση αυτού του καθεστώτος της πολυδιάσπασης και να λάβει άμεσα αποφάσεις οι οποίες θα σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για τα πνευματικά δικαιώματα, για τον κόσμο της μουσικήςκαι για τις επιχειρήσεις μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *