Σε ποιους φορολογούμενους παραγράφησαν οι υποθέσεις τους!

Στους… τυχερούς του 2021 μπορούν να περιλαμβάνονται ήδη χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι επί χρόνια βρίσκονταν υπό τη δαμόκλειο σπάθη των φορολογικών ελέγχων, αλλά τώρα θα… ανακουφιστούν λόγω παραγραφής!

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, παραγράφηκαν χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που αφορούν στα έτη 2004 έως και 2014 και έμειναν στα… αζήτητα των ελέγχων της Εφορίας! Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν αδύνατον να ελεγχθούν οι υπό παραγραφή υποθέσεις, καθώς εφαρμόζονται δειγματοληπτικά κριτήρια επιλογής.

Με βάση την εξέλιξη αυτή, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

  1. Παραγράφεται ο έλεγχος των κινήσεων των τραπεζικών καταθέσεων έως το 2014, κάτι που σημαίνει ότι η Εφορία δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για τη διασταύρωση των δηλωθέντων εισοδημάτων.
  2. Όσοι φορολογούμενοι δεν έλαβαν φύλλο ελέγχου ή εκκαθαριστικό σημείωμα με τις 31/12/2020 για τις φορολογικές εκκρεμότητες των ετών 2014, 2011, 2009 και 2004, γλιτώνουν τον έλεγχο και κλείνουν οριστικά.
  3. Οι ανέλεγκτες υποθέσεις που παραγράφονται, μπορούν να… ξανανοίξουν στην περίπτωση που προκύψουν συμπληρωματικά στοιχεία εντός της πενταετίας που αποτελεί τον γενικό κανόνα παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων. Αν εντοπιστεί κάποιο στοιχείο, τότε η υπόθεση ξανανοίγει και ο χρόνος παραγραφής εκτείνεται στη δεκαετία.
  4. Αν η Εφορία βρει μια ύποπτη κίνηση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος καταγράφηκε το 2014, τότε δεν μπορεί να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο και να βεβαιώσει πρόστιμα και προσαυξήσεις.
  5. Παραγράφονται οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2014, είτε αφορούν στο εισόδημα είτε στον ΦΠΑ, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31/12/2019. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις εμπίπτουν στις διατάξεις της πενταετούς παραγραφής, πλέον ενός έτους, καθώς μετράνε μετά τη συγκεκριμένη φορολογική χρήση. Δηλαδή, για τη χρήση του 2014, η φορολογική δήλωση θα έπρεπε να υποβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και η προθεσμία για τη διενέργεια ελέγχου ξεκινά από την 01/01/2016 και εξέπνευσε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν ελέγχθηκε για τη χρήση 2014 μέχρι τις 31/12/2020, δεν μπορεί να ελεγχθεί από την 01/01/2021.
  6. Παραγράφονται οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος της χρήσης 2011 για όσους υπέβαλαν τις φορολογικές δηλώσεις το 2017. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η παραγραφή έληξε στις 31/12/2016, αλλά λόγω της εκπρόθεσμης δήλωσης η παραγραφή επεκτείνεται στα 8 έτη.
  7. Παραγράφονται οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση 2009, για τις οποίες προέκυψαν “συμπληρωματικά στοιχεία”, καθώς οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αντί για την 5ετία, εκτείνονται στη 10ετία. Σημειώνεται ότι από τα συμπληρωματικά στοιχεία εξαιρούνται οι καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  8. Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2009 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής που άρχισε να «τρέχει» από την 1η-1-2011 -δηλαδή μετά τη λήξη του έτους 2009 στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση- και λήγει την 31η-12-2020.
  9. Οι υποθέσεις του έτους 2004. Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η Εφορία είχε το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για τις υποθέσεις της φορολογικής χρήσης του έτους 2004.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η επέκταση στους φορολογικούς ελέγχους ανά τριετία, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 15 έτη.

 

                                                                            Λουκάς Γεωργιάδης από την Political

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *