Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 4 το μεσημέρι συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2020 (4η).
Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

2. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά ΚΟ.Δ.Ε.Π., λόγω παραίτησης.
Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

3. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. για το έτος 2020.
Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

4. Ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δήμου Πειραιά από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» και ρύθμιση θεμάτων υλοποίησης.
Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

5. Συμπλήρωση της με αρ. 709/2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, με τον ορισμό δύο μελών.
Εισηγητής: Τζεφεράκος Αλέξανδρος

6. Ορθή επανάληψη της με αρ. 29/2020 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, ως προς τη διόρθωση των ημερομηνιών διεξαγωγής των εκδηλώσεων που αφορούν στις “Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά”, που θα πραγματοποιηθούν από 17-20/9/2020.
Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

7. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 και την κάλυψη ή μη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης τους.
Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

8. Έγκριση ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) στον Δήμο Πειραιά και ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία του.
Εισηγητής: Αγραπίδης Χρήστος

9. Έγκριση των όρων για: 1) Συμφωνία – Πλαίσιο για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου με χρήση του εναερίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), 2) Πρωτόκολλο Παράδοσης Χρήσης και 3) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των παραπάνω.
Εισηγητής: Μανωλάκος Λεωνίδας

10. Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζεται το Ε3 ΚΑΠΗ.
Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

11. Επικαιροποίηση της κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου που είχε γίνει με την υπ αριθμ 640/9-10-2017 απόφαση Δημ. Συμβουλίου βάσει των διατάξεων του Ν. 4603/2019.
Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

12. Έγκριση απολογισμού του ιδρύματος ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ έτους 2019.
Εισηγητής: Σιγαλάκος Κυριάκος

13. Λήψη απόφασης για επιμόρφωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δήμου Πειραιά με αξιοποίηση του Προγράμματος ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ., ετών 2019 και 2020 και ειδικότερα από 01-06-2019 έως 31-05-2020.
Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

14. Έγκριση ή μη της απόφασης της 1ης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας, ενός (1) υπόχρεου για πρόστιμο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των ετών 2014 & 2016, από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 16-6-2020.
Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

15. Έγκριση ή μη έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

16. Συμψηφισμός οφειλής και επιπλέον βεβαιωμένου ποσού εκ του μισθώματος μηνός Ιουνίου 2020 του αναψυκτηρίου της πλαζ “Βοτσαλάκια”.
Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

17. Έγκριση για τη μεταφορά και παραχώρηση Δημοτικών χώρων α) στο ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού σε Συλλόγους Κοινωφελούς δραστηριότητας, από το ΕΝ.Κ. Πειραιά και β) στα Παιδικά Χωριά S.O.S και στον Ερυθρό Σταυρό, στο κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19 και Καραολή Δημητρίου.
Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

18. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.
Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

19. Μετατόπιση ή μη περιπτέρου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 75, στην Ηρώων Πολυτεχνείου 73.
Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

20. Χωροθέτηση του περιπτέρου επί της Ακτής Ποσειδώνος έναντι αρ. 36, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1012/15/3/177-λε/6-12-2019 έγκριση του Α’ Τμήματος της Τροχαίας Πειραιά καθώς και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.
Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

21. Δωρεάν παραχώρηση πραγματοποίησης αεροκινηματογράφησης στην Ιρλανδική εταιρεία παραγωγής TAG Films DAC για την παραγωγή ντοκιμαντέρ με τίτλο AERIAL GREECE, για δύο ημέρες στο μεσοδιάστημα από 15 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2020.
Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

22. Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΤΡ 6378 αυτοκίνητο επί της οδού Μελετοπούλου έμπροσθεν του αρ. 8, με παράλληλη κατάργηση της υπ’ αριθμ. 696/1998 απόφασης του Δ.Σ. Πειραιά, που αφορούσε στην παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΜΗ 2550 αυτοκίνητο στην ίδια διεύθυνση λόγω αυτοδίκαιης κατάργησης.
Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

23. Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΥΚΧ 2575 αυτοκίνητο επί της οδού Αμοργού έναντι των αριθμών 28 και 30.
Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

24. Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστου υλικού τα οποία βρίσκονται στα 26ο & 54ο Νηπιαγωγεία και στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.
Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *