ΛΙΜΑΝΙ

Η θέση της «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ» στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφορικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα στο λιμάνι του Πειραιά  

Η πόλη έφτιαξε το λιμάνι και το λιμάνι δημιούργησε την πόλη. Η πόλη αναπτύσσεται και ευημερεί μαζί με το λιμάνι της, το οποίο αποτελεί και το περίφημο «θαλάσσιο μέτωπο» της....