ΟΛΠ

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.) πιστοποιήθηκε  με τρία πρότυπα διαχείρισης ISO από το Lloyd’s Register (LR).

Από αριστερά: ο κ. Chen Yuping, Manager Επιχειρησιακής Λειτουργίας της ΟΛΠ Α.Ε., ο κ. Zhang Anming, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε. και η κα Γιούλη...

Οριστικός Ανάδοχος για το έργο «Επισκευή Δαπέδων και Σιδηροτροχιών των Γερανογεφυρών Στοιβασίας (RMG Cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων»

  Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο Διαγωνισμός για το έργο «Επισκευή Δαπέδων και Σιδηροτροχιών των Γερανογεφυρών Στοιβασίας (RMG Cranes)...