Μήνας: Ιούλιος 2023

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, αρωγός στην προσπάθεια του Ε.Β.Ε.Π. για προώθηση και ανάπτυξη της ανακύκλωσης

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ήταν και παραμένει υπέρμαχος σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της ανακύκλωσης, αλλά και εμπέδωσης της...